Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2022-031

01 Mart 2022

MESKEN VE TARIMSAL SULAMA ABONE GRUPLARINA YAPILAN ELEKTRİK TESLİMLERİNDE KDV ORANI 1 MART 2022 TARİHİ İTİBARİYLE %18’DEN %8’E İNDİRİLMİŞTİR

(5249 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI)

 

1.3.2022 tarihli ve 31765 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (Karar) ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (II) sayılı listeye aşağıdaki sıra eklenmiştir:

34-Mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimleri”.

Kararın 2’nci maddesi uyarınca anılan düzenleme; Kararın yayımlandığı tarihten (1 Mart 2022’den) itibaren tahakkuk ettirilen bedellere uygulanmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, elektrik tüketimi 1 Mart 2022 tarihinden önceki dönemlere ait olsa da, 1 Mart 2022 ve izleyen tarihlerde, “mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına” düzenlenecek elektrik faturalarında tahakkuk ettirilen elektrik teslim bedelleri üzerinden %8 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.

Mesken ve tarımsal sulama abone grupları haricindeki abone gruplarına yapılan elektrik teslimlerinde ise %18 oranında KDV uygulanmasına devam edilecektir.

Elektrik teslim bedelleri, aktif kullanım, güç aşımı vb. kalemlerden oluştuğundan bu kalemlerin toplamı üzerinden %8 oranında KDV hesaplanması gerektiği anlaşılmaktadır. Ancak, Karar uyarınca sadece “mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimleri” açısından KDV oranı %8’e indirildiğinden, elektrik faturalarında yer alan ve elektrik teslimine ilişkin olanlar haricindeki hizmet bedelleri (örneğin sayaç sökme takma, bakım, kesme-bağlama vb. bedeller) açısından KDV oranının %18 olarak uygulanmaya devam edileceği anlaşılmaktadır.

Keza KDV Genel Uygulama Tebliği’nin III/A-5.2 bölümünde “bedelin zamanında ödenmemesi nedeniyle ortaya çıkan yeni vade farkları da vadeli satışa konu teslim ve hizmete ilişkin matrahın bir unsuru olduğundan, bu vade farklarının ayrıca fatura edilmesi ve vadeli satışa konu teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemlerin tabi olduğu oran üzerinden KDV hesaplanarak, vade farkı faturasının düzenlendiği döneme ilişkin beyannamede beyan edilmesi gerekmektedir” açıklaması yer almaktadır. Buna göre, 1 Mart 2022 tarihinden önceki tarihlerde tahakkuk ettirilen elektrik bedellerine ilişkin olarak uygulanacak gecikme faizi/vade farklarında da KDV oranının %18 olarak uygulanması gerektiği kanaatindeyiz. Ancak bu tarih ve sonrasında düzenlenen elektrik faturalarına ilişkin gecikme bedellerinin %8 oranında KDV’ye tabi olması gerekir.

Bununla birlikte, bu konularla ilgili olarak Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak düzenleme ve açıklamaların takip edilmesinde yarar görüyoruz.

Mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimlerinin KDV oranının %8’e indirilmesi nedeniyle, 1 Mart 2022 ve sonrasında bu kapsamda elektrik teslimi yapan mükellefler, indirim yoluyla gideremedikleri KDV tutarlarını, İndirim Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması kapsamında iadeye konu edebileceklerdir.

Karara ulaşmak için tıklayınız.