Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2022-027

16 Şubat 2022

YURT İÇİ YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER VE YURT DIŞINDA YERLEŞİK VATANDAŞLARIN KUR KORUMALI VADELİ MEVDUAT VE KATILIM HESAPLARI İLE YURT İÇİ YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLERİN ALTIN HESAPLARINDA UYGULANACAK STOPAJIN ORANI DA %0 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

2021/154 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 4970 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (RG. 24.12.2021 – 31700) ile kur korumalı vadeli mevduat ve katılım hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılım hesapları üzerinden elde edilen gelirlerde tevkifat oranı %0 olarak belirlenmiştir.

Bu Karar, 21/12/2021 tarihinden itibaren açılan kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesaplan ile Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında 20/12/2021 tarihi itibarıyla mevcut olan döviz tevdiat hesaplan ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2021/159 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (RG. 31.12.2021 - 31706) ile, altın cinsinden mevduat hesaplarından veya altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesapları üzerinden elde edilen gelirlerde de stopaj oranı %0 olarak belirlenmiştir.

Bu Karar ise Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında 28/12/2021 tarihi itibarıyla mevcut olan altın depo hesapları ve altın cinsinden katılım fonu hesaplan ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yukarıda yer alan iki Karar da yurt içi gerçek kişilerin stopaj oranını %0 olarak belirlemiştir, çünkü yayımlandıkları tarihte Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında bu hesapları açma imkânı sadece yurt içi gerçek kişiler için sağlanmıştı.

Sonradan yurt içi yerleşik tüzel kişiler ile yurt dışında yerleşik vatandaşlarımızın da kapsama alınması nedeniyle 14 Şubat 2022 tarih ve 31750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5193 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıda belirtilen 4970 ve 5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarında değişiklik yapılmak suretiyle,

  • Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında 31/12/2021 tarihi itibarıyla mevcut olan döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesapları ile yurt dışında yerleşik vatandaşlar mevduat ve katılım sistemi kapsamında yurt dışı bankalardan transfer edilen döviz tutarları karşılığında bankalarda açılan Türk lirası mevduat ve katılma hesapları ile,
  • Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında 31/12/2021 tarihi itibarıyla mevcut olan altın depo hesapları ve altın cinsinden katılma fonu hesaplan ile bu tarihlerden sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesapları için de geçici 67’nci maddeye göre yapılması gereken stopajın oranı %0 olarak belirlenmiştir.

Bu Karar yayım tarihi olan 14 Şubat 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.