Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2022-026

14 Şubat 2022

ÖTV’YE TABİ OLANLAR DIŞINDAKİ %8 ORANLI GIDA MADDELERİNİN KDV ORANI %1’E İNDİRİLMİŞTİR (5189 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

13.02.2022 tarih ve 31749 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5189) ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda değişiklik yapılmıştır.

Bilindiği üzere KDV oranlarına ilişkin ana Kararname 2007/13033 sayılıdır.

Bu Kararname ekindeki;

I sayılı Listedeki mal ve hizmetler %1

II sayılı Listedeki mal ve hizmetler %8

oranda KDV ye tabidir. Bu iki listede yer almayan mal ve hizmetler için %18 oranında KDV uygulanmaktadır.

KDV oran değişiklikleri, bu ana Kararnamede değişiklik yapılmak suretiyle yürürlüğe konulmaktadır.

5189 sayılı kararla 2007/13033 sayılı Kararnamede yapılan değişiklikler şöyle özetlenebilir.

  • II SAYILI LİSTEDEKİ %8 ORANA TABİ OLUP ÖTV’YE TABİ BULUNMAYAN TÜM YİYECEK VE İÇECEKLERİN KDV ORANI %1’E İNDİRİLMİŞTİR:

5189 sayılı Kararın 6. maddesiyle II sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünde yer alan sıralar bu listeden kaldırılarak bölüm başlığı ile birlikte I sayılı listeye dahil edilmiştir. Böylece bu malların KDV oranı %1’e indirilmiştir.

Ana Kararnamenin 1/3. maddesi değiştirilmek suretiyle I sayılı listeye aktarılan gıda maddelerinden ÖTV’ye tabi olanlar için %8 oranda KDV uygulaması devam ettirilmiştir.

  • KDV ORANLARININ TESPİTİNDE TOPTAN-PERAKENDE AYIRIMI KALDIRILMIŞTIR:

Bilindiği üzere eskiden gıda maddelerinin bazıları toptan satışta %1 ve perakende satışta %8 oranda KDV’ye tabi idi. Bu ayırım nedeniyle ana Kararnamede perakende tanımına yer verilmişti.

5189 sayılı Kararla ÖTV’ye tabi olmayan ve %8 KDV oranına tabi bulunan tüm yiyecek ve içeceklerin KDV oranı %1’e indirildiği için toptan-perakende ayırımına gerek kalmamış olup, bu ayırımı tanımlayan isim ana Kararnameden çıkarılmıştır.

  • OTEL, LOKANTA, KAFE, PASTANE GİBİ YERLERDE SUNULAN YİYECEK VE İÇECEKLER İLE YEMEK KARTLARINDA KDV ORANI %8 OLARAK DEVAM ETMEKTEDİR:

ÖTV’ye tabi olmayan ve eskiden %8 oranda KDV’ye tabi tutulan mallarda KDV oranı %1’e inmiş olmakla beraber, bu yiyecek ve içeceklerin otel, lokanta, kafe, pastane gibi yerlerde servis edilmesi mal satışı değil, hizmet ifası olduğu için bu oran indiriminden yararlanmamış olup, söz konusu mekanlardaki yiyecek ve içecek servislerine ait KDV oranında değişiklik söz konusu değildir.

  • SİRKÜLERİMİZE KONU KDV ORAN İNDİRİMİ, KDV İADE TALEPLERİNDE ARTIŞA SEBEP OLACAKTIR:

Bilindiği üzere KDV Kanunu’nun 29/2 nci maddesi uyarınca, indirimli oranda mal veya hizmet veren ve yüklendiği KDV’yi indirimle gideremeyen KDV mükellefleri, KDV iadesi talep etme hakkına sahiptir.

Bu iadenin hesabında, indirimli oranla satılan mal ve hizmet için yüklenilen KDV’nin, satışta hesaplanan KDV yi aşan kısmının iadesi istenebilmektedir.

KDV oranının %8’den %1’e düşmesi KDV iade ihtiyacı ortaya çıkaran veya var olan ihtiyacı fazlalaştıran bir etki yapacağı için KDV oranı %8 den %1’e indirilen yiyecek ve içecek satışı yapanların (özellikle imalatçıların) KDV iade taleplerinde artış görülecektir.

Mükelleflerin indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade talepleri, en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin (Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin yılın sonuna kadar verilen düzeltme beyannameleri dahil) herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur. Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilir

  • SON HALİYLE ANA KARARNAME (2007/13033)

KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Kararnamenin, bugüne kadar çıkarılmış tüm Kararname ve Kararlar (5189 sayılı Karar dahil) ile değişik güncel hali Sirkülerimizin ekinde sunulmuştur. (Ekteki bu metin Lebib Yalkın sitesinden alınmıştır.)

  • YÜRÜRLÜK:

5189 sayılı Karar ile yapılan değişiklikler, bu Kararın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihi izleyen günden (14.02.2022 tarihinden) itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Bilindiği üzere mal teslimlerinde vergiyi doğuran olay malın teslimi anında doğduğu için, değişikliğin yürürlüğe girdiği 14.02.2022 tarihinden önce teslim edilen ancak faturası bu tarihten sonra kesilen mallar için değişiklikten önceki KDV oranlarının uygulanması gerekir.

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.