Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2022-021

07 Şubat 2022

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR

2022 yılına ilişkin Değerli Konut Vergisi (DKV) Beyannamesinin en geç 20 Şubat 2022 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir. (Hafta sonuna denk geldiği için 21.02.2022 Pazartesi günü de verilebilir.)

DKV Beyannamesinin bu verginin kapsamına giren mesken niteliğinde binalar için her yıl Şubat ayının 1-20 nci günleri arasında binanın bulunduğu yerin vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

Bu konuyla ilgili detaylı açıklamarımız 20.01.2021 tarih ve 2021/027  nolu Sirkülerimiz ve 22.12.2021 tarih ve 2021/149 nolu Sirkülerimiz ile 18.02.2021 tarihli webinar sunumumuzda ver almaktadır.

Bu sirkülerimizde belli başlı hususlara değinilmekle yetinilmiştir.

  • DKV sadece mesken/konut niteliğindeki  binalar/gayrımenkuller için geçerlidir. İşyeri, boş arsa, arazi gibi gayrımenkuller bu verginin kapsamına girmemektedir.
  • DKV’ne meskenin, Emlak Vergisine esas bina değeri esas alınmaktadır. Bu değer, meskenin bulunduğu yer belediyesinden temin edilir.
  • 2021 yılı Emlak Vergisine esas bina değeri 2021 için asgari sınır olan 5.227.000 TL’den az olan meskenler 2022 yılında DKV’den muafttır. Bunlar için 2022 yılında herhangi beyanname veya bildirim verilmez.
  • 2021 yılı Emlak Vergisine esas bina değeri 5.227.000 TL’den fazla olmakla birlikte aynı meskenin 2022 yılı Emlak Vergisine esas bina değeri 6.173.000 TL yi aşmıyorsa bu mesken de 2022‘de verilecek beyana dahil edilmez. Zira, 2022 yılında uygulanacak vergi tarifelerine göre DKV’nin alt sınırı 6.173.000 TL den başlamakta olup, bu tutarın altında kalan kısım için DKV hesaplanmamaktadır.
  • Dolayısıyla 2022’de yapılacak beyanlarda, meskenin 2021 Emlak Vergisi değerinin 5.227.000 TL’yi aşmasının yanısıra 2022 Emlak Vergisi değerinin de 6.173.000 TL’yi aşması gerekmektedir.
  • DKV’nin mükellefi meskenin maliki veya intifa hakkı sahibi olan gerçek yada tüzel kişilerdir, beyanname bunlar tarafından veya bunlar adına verilir.
  • Türkiye sınırları içinde  DKV kapsamına giren mesken nitelikli tek taşınmazı  olanların bu taşınmazı ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların DKV kapsamına giren en düşük değerli mesken nitelikli taşınmazı DKV’den muaftır.
  • Beyanname ve bildirim örnekleri Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği ekinde mevcuttur.
  • 2022 yılı, Emlak Vergisine tabi arsa ve araziler için uygulanan ve 4 yılda bir tekrarlanan yeniden takdir döneminin ilk yılıdır. Bu kapsamda 2021 yılında 2022 yılından başlamak üzere arsa değerleri yeniden takdir edilmiş ayrıca bina m² inşaat maliyet bedelleri yeniden tespit edilmiştir.

Bu nedenle 2021 yılından 2022 yılına geçişte Emlak Vergisine esas bina değerlerinin, diğer olağan yıllarda olduğu gibi yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde (%36,20/2=%18,10) artmış olması söz konusu değildir. Büyük bir ihtimalle farklı bir oranda artmış olmalıdır. Bu nedenle DKV Beyannamesi verilmeden önce mutlaka ilgili belediyeden meskenin 2021 ve 2022 yıllarına ait bina vergi değerlerinin temin edilmiş olması gerekir.

  • 2021 yılında fahiş değer artışı yapılan parseller için arsa değer takdirlerine dava açılmış ve bu sebeple 2022 yılına ilişkin Emlak Vergisi değerleri henüz kesinleşmemiş ise belediyeden temin edilecek 2022 yılına ilişkin tutara itibar edilerek DKV Beyannamesi verilebilir ancak,  sürdürülmekte olan arsa değer takdiri davası ile tenakuza düşülmemesi adına DKV Beyannamesinin de ihtirazi kayıtla verilerek dava konusu yapılması alternatifi mutlaka düşünülmelidir.

Saygılarımızla.