Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-159

31 Aralık 2021

 

ALTIN CİNSİNDEN MEVDUAT HESAPLARINDAN VEYA ALTIN CİNSİNDEN KATILIM FONU HESAPLARINDAN DÖNÜŞÜM FİYATI ÜZERİNDEN TÜRK LİRASINA ÇEVRİLEN MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARI ÜZERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERDE STOPAJ ORANI %0 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

31.12.2021 tarih ve 31706 sayılı 5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (RG. 31.12.2021 - 31706) ile, altın cinsinden mevduat hesaplarından veya altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesapları üzerinden elde edilen gelirlerde stopaj oranı %0 olarak belirlenmiştir. Buna göre,

  • Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında stopaj oranının %0
  • Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında stopaj oranının %0

olacağı düzenlemeye kavuşturulmuştur.

Yine Kararname’nin Geçici 2. Maddesinde, 31.03.2022 tarihine kadar açılan veya yenilenen altın cinsinden mevduat hesaplarından veya altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesapları üzerinden elde edilen gelirlerde stopaj oranı da %0 olarak belirlenmiştir.

Yeni tevkifat oranları Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında 28/12/2021 tarihi itibarıyla mevcut olan altın depo hesapları ve altın cinsinden katılım fonu hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere 31.12.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bilindiği üzere kur korumalı hesaplar yalnızca gerçek kişilere ait olabilmektedir.

Bu itibarla halen geçerli stopaj oranları aşağıdaki gibidir:

  • Mevduat faizlerinden;
  1. Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %15,

ii)    1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %12,

iii)   1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10,

iv)   Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 0,

v)    Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0,

vi)   Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0.

  • Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

i)    Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda % 15,

ii)    1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %12,

iii)   1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10,

iv)   Kur korumalı vadeli katılma hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0.

v)    Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0.

31/3/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve Geçici 2. maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına, yukarıdaki oranlar yerine aşağıdaki oranlar uygulanır.

  • Mevduat faizlerinden;

i)     Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii)    1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii)   1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

iv)   Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 0,

v)    Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0.

vi)   Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0.

  • Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

i)     Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii)    1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii)   1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

iv)   Kur korumalı katılma hesaplan ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0.

v)   Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0.

Diğer yandan kur korumalı hesaplarda Hazine veya TCMB tarafından ödenen kur farkı bedellerinin gelir vergisi kanununa göre menkul sermaye iradı olduğu ve fakat Geçici 67. uyarınca stopaja tabi tutulduğu için yıllık beyana konu edilmeyecektir.