Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-157

31 Aralık 2021

İMALAT SANAYİNE YÖNELİK TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLAR KAPSAMINDA YAPILAN İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN YÜKLENİLEN KDV’NİN İADE UYGULAMASI 2022, 2023 VE 2024 YILLARINDA YÜKLENİLECEK KDV TUTARLARI İÇİN DE UYGULANACAK OLUP, SAĞLIK BAKANLIĞINCA ONAYLANAN COVİD-19 AŞILARINA %1 ORANINDA KDV UYGULAMASI 31.12.2022’YE UZATILMIŞTIR

(5047 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI)

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28 ve geçici 37’nci maddelerinin Cumhurbaşkanına verdiği yetki kapsamında, 5047 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (R.G. 31.12.2021 – 31706) yayımlanmıştır. Anılan Karar ila yapılan değişiklikler aşağıda izah edilmiştir.

  • İMALAT SANAYİNE YÖNELİK TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLAR KAPSAMINDA YAPILAN İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN YÜKLENİLEN KDV’NİN İADE UYGULAMASI UZATILMIŞTIR:

Katma Değer Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 37. madde[1] ile imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeli yatırımlarla ilgili olarak;

  • Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017-2019 yıllarında yüklenilen ve 2017-2019 yıllarının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,
  • 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017-2019 yıllarında yüklenilen ve 2017-2019 yılları sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde,

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edilebilmekteydi.

2019/116 Sayılı Sirkülerimizde belirtildiği üzere 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca; 2017, 2018 ve 2019 yıllarında uygulanan imalat sanayine yönelik teşvik belgeli yatırımlar kapsamındaki inşaat işleri dolayısıyla yüklenilen KDV’nin iadesinin uygulanmasına, 2020 ve 2021 yılında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV için de devam edilmesi imkanı getirilmişti .

Bu kez, 5047 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; imalat sanayine yönelik teşvik belgeli yatırımlar kapsamındaki inşaat işleri dolayısıyla yüklenilen KDV’nin iadesinin uygulamasına, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV için de devam edilmesi imkanı getirilmiştir.

Söz konusu uygulama 01.01.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

  • SAĞLIK BAKANLIĞINCA ONAYLANAN COVİD-19 AŞILARINA %1 ORANINDA KDV UYGULAMASI 31.12.2022’YE UZATILMIŞTIR:

KDV Kanununun 28 inci maddesine istinaden yayımlanan 2007/13033 Karara göre, mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları; 

  • Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1
  • Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %
  • Ekli listelerde yer almayan mal ve hizmetler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

2020/98 Sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesi ile 2007/13033 sayılı Karara eklenen geçici 8 inci madde ile Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşıların ithal ve tesliminde KDV oranı 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) % 8’den %1’e indirilmişti.

Bu kez, 5047 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; anılan maddedeki 31.12.2021 ibaresi 31.12.2022 şeklinde değiştirilmek suretiyle Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşıların ithal ve teslimindeki KDV oranının 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) %1 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Karar, 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Saygılarımızla.


[1] 6770 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi uyarınca, 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.