Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-156

27 Aralık 2021

7349 SAYILI KANUN’UN ÜCRET GELİRLERİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER DIŞINDAKİ DÜZENLEMELERİ

25.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7349 sayılı Kanun ile ücret gelirlerine yönelik bazı önemli düzenlemeler yapılmış ve bu düzenlemeler 2021/153 sayılı Sirkülerimize konu edilmiştir.

İş bu Kanun ile başkaca vergisel düzenlemeler de yapılmıştır. Bu düzenlemelere ise aşağıda yer verilmiştir.

  1. Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. Maddesinin 9. Bendi uyarınca  6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 10 kW'a kadar (10 kW dâhil) olan (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar bu gelirleri dolayısıyla vergiden muaf esnaf sayılmaktadır.

    Maddede yer alan “10 kW'a kadar (10 kW dâhil)” ibaresi 7349 sayılı Kanun’la “25 kW'a kadar (25 kW dâhil)” şeklinde değiştirilmiş ve bu değişiklik Kanun’un yayımı (25.12.2021) tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  2. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. Fıkrasının (f) bendinde yer alan “müsteşarlığı” ibareleri “başkanlığı” şeklinde değiştirilerek Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlıklarının, başkanlığa dönüştürülmesine paralel ibare değişiklikleri yapılmış ayrıca  Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler de milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze ve benzeri araçlar, silah, mühimmat, silah malzeme, teçhizat ve sistemleri ile bunların araştırma-geliştirme, yazılım, üretim, montaj, yedek parça, bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetlerin yanı sıra KDV den istisna edilmiştir. Buna göre değişikliğin yürürlüğe girdiği 25.12.2021 tarihinden itibaren Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler ile ve bu teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri yukarıda sayılan kuruluşlarca onaylanan teslim ve hizmetler KDV den istisna edilmiştir.