Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-154

27 Aralık 2021

GVK'NUN GEÇİCİ 67. MADDESİNDEKİ MEVDUAT FAİZLERİ VE KATILIM BANKALARININ KATILMA HESAPLARINA ÖDEDİĞİ KAR PAYLARINA İLİŞKİN STOPAJ ORANLARINA YÖNELİK CUMHURBAŞKANI KARARI (KARAR NO:4970)

Son günlerde yaşanan kur dalgalanmalarına yönelik olarak ihdas edilen kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesaplarına yönelik gelişmeler göz önüne alınarak, bunların stopajını düzenleyen 4970 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile mevduat faizi ile katılma paylarına ödenen kar paylarında uygulanan mevcut stopaj oranları değiştirilmemiş ancak stopaj oranının;

  • Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0
  • Kur korumalı katılma hesaplan ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0.

olacağı düzenlemeye kavuşturulmuştur.

Yine Kararname’nin Geçici 2. Maddesinde, 31.03.2022 tarihine kadar açılan veya yenilenen mevduatlar ile katılım hesaplarına yönelik indirimli oranlar da değiştirilmemiş ve bunlar için de kur korumalı hesaplar için ödenen kur farkına %0 oranında stopaj uygulanması öngörülmüştür.

Bilindiği üzere kur korumalı hesaplar yalnızca gerçek kişilere ait olabilmektedir.

Bu itibarla halen geçerli stopaj oranları aşağıdaki gibidir:

  • Mevduat faizlerinden;
  • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %15,

ii)   1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %12,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10,

iv)   Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 0,

v)    Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0,

  • Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

i)    Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda % 15,

ii)   1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %12,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10,

iv)   Kur korumalı vadeli katılma hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0.

31/3/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve Geçici 2. maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına, yukarıdaki oranlar yerine aşağıdaki oranlar uygulanır.

  • Mevduat faizlerinden;

i)    Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii)  1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

iv)   Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 0,

v)    Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0.

  • Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

i)    Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii)   1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

iv)  Kur korumalı katılma hesaplan ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0.

Diğer yandan kur korumalı hesaplarda Hazine veya TCMB tarafından ödenen kur farkı bedellerinin gelir vergisi kanununa göre menkul sermaye iradı olduğu ve fakat Geçici 67. uyarınca stopaja tabi tutulduğu için yıllık beyana konu edilmeyecektir.

Saygılarımızla.