Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-149

22 Aralık 2021

2022 YILI VERGİLENDİRME DÖNEMİNDE DEĞERLİ KONUT VERGİSİNDE ESAS ALINACAK DEĞERLERİN TESPİTİNE İLİŞKİN 80 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Bilindiği üzere Değerli Konut Vergisi Uygulaması ilk kez 2021 yılında başlamış ve ilk beyannameler 2021 yılı Şubat ayının 20 sine kadar verilmiş idi.

Emlak Vergisi Kanunu’na göre, Değerli Konut Vergisine tabi olacak meskenlerin alt sınır değeri ile bunlara uygulanacak vergi tarifesi her yıl yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılarak tespit edilmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı çıkarmış olduğu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80) (RG.21.12.2021-31696 ) ile, bu değerleri şöyle belirlemiştir.

  • Emlak Vergisi Kanunu’nun 42 nci Maddesinde Yer Alan Tutarın Tespiti:

Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan 29 uncu maddeye göre belirlenen bina vergi değeri belli bir tutarın üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir.

Bu tutar:

  • 2020 yılı için: 5.000.000 TL ve
  • 2021 yılı için: 5.227.000 TL olarak uygulanmış olup

80 nolu Tebliğ ile,

  • 2022 yılı için: 6.173.000 TL olarak belirlenmiştir.

Buna göre;

Emlak Vergisine esas bina değeri 2021 yılında 5.227.000 TL yi geçenlerin 2022 yılında, Emlak Vergisine esas bina değeri 6.173.000 TL yi geçenlerin ise 2023 yılında beyan edilmesi gerekmektedir. 

  • Emlak Vergisi Kanunu’nun 44 ünci Maddesinde Yer Alan Vergi Oranlarına Esas Mesken Nitelikli Taşınmaz Değerlerinin Alt ve Üst Sınırlarının Tespiti (2022 yılı vergilendirme dönemi DKV vergi tarifesi):

2022 yılında yapılacak beyanlarda Değerli Konut Vergisinde uygulanacak vergi oranları aşağıdaki gibidir:

6.173.000 TL ile 9.260.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil)  

6.173.000 TL’yi aşan kısmı için                                                     (Binde 3)

12.347.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil)

9.260.000 TL’si için 9.261 TL fazlası için                                      (Binde 6)                                                                                                                         

12.347.000 TL’den fazla olanlar

12.347.000 TL’si için 27.783 TL, fazlası için                                 (Binde 10)

İlgili Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla.