Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-143

22 Aralık 2021

ENGELLİLERE ÖTV’DEN İSTİSNA ARAÇ SATIŞINDAKİ ÜST LİMİT RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

(R.G. 21.12.2021, 31696)

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9) ile engellilere tanınan ÖTV istisnasında üst sınır belirlendi.

Engellilere ÖTV’den istisna araç satışını düzenleyen 7’nci maddenin birinci fıkrasının iki numaralı bendinde belirlenen üst limit 01.01.2022 tarihinden itibaren 450.500 TL olarak değiştirilmiştir. Bu rakamsal sınır belirlenirken aracın normal bedeline hesaplanması gereken ÖTV ve KDV dahil her türlü vergiler dahil edilecektir.

ÖTV Kanunu’nun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendi kapsamında uygulanan istisna ile ilgili olarak, köşeli parantez içi hükmüne, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167 nci maddesinin 12 numaralı fıkrasının a bendi kapsamında ithal edilen II sayılı listenin 87.03 GTİP numarasında yer alan mallarla ilgili olarak da düzenlenen üst sınır 01.01.2022 tarihinden itibaren 450.500 TL olarak değiştirilmiştir. Gümrüklenmiş değeri 450.500 TL’yi aşan bu tür ithalatlarda ÖTV istisnası uygulanmayacaktır.

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.