Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-140

22 Aralık 2021

2022 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ YAYIMLANMIŞTIR

2022 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Maliye Bakanlığı tarafından belirlenerek 22 Aralık 2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Hizmet sözleşmesi 01.01.2022 tarihinden önce düzenlenmiş olsa dahi, şayet hizmet 2022 yılında verilecekse, alınması gereken ücretin asgari tutarını tespit için 2022 yılı ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN dikkate alınması gerekmektedir.

Bu tarife, KDV dahil ASGARÎ hizmet bedellerini belirlemekte olup, tarifede yazılı bedellerin üzerinde ücret alınmasına veya verilmesine engel yoktur.

Asgari Ücret Tarifesindeki asgari miktarların altında ücret karşılığında iş kabulü yasak olup, aksine hareket eden meslek mensupları hakkında disiplin cezaları uygulanır (3568 sayılı Kanun Md.46).

2022 yılı için TAM TASDİK YAPTIRACAK KURUMLARA uygulanacak (2021 yılı net satışlarını ölçü alan) asgari ücret tarifesi şöyledir: 

 “

i- NET SATIŞLARI 53.977.715 TL’ye KADAR OLANLARDA

%02      (binde iki)

 

ii- SONRAKİ 53.977.715 TL İÇİN

%01.5   (binde birbuçuk)

 

iii- SONRAKİ 98.136.524 TL İÇİN 

%01      (binde bir)

 

iv- SONRAKİ 147.204.786 TL İÇİN

%005    (onbinde beş)

 

v- SONRAKİ 147.204.786 TL  İÇİN

%001    (onbinde bir)

 

vi- 500.501.526 TL’yi AŞAN KISIM İÇİN

%0005  (yüzbinde beş)

BU SURETLE HESAPLANACAK ÜCRET, 35.338 TL’DEN AZ OLAMAZ

İnşaat ve sanayi işletmelerinde bu rakamlar % 20 arttırılarak uygulanır.”

Tam tasdik ücretlerinin belirlenmesinde etkili olan diğer faktörler için Tarifenin sonunda yer alan “NOTLAR” bölümüne bakılması gerekmektedir.

2022 yılına ilişkin tam tasdik sözleşmelerinin Ocak ayı içinde düzenlenmesi gerektiğini bu vesile ile hatırlatırız.

2022 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesine ulaşmak için tıklayınız.