Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-137

21 Aralık 2021

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN KDV İADELERİNE İLİŞKİN SINIR 2022 YILI İÇİN 25.700 TL OLARAK UYGULANACAKTIR

(39 Seri No.lu KDV Tebliği)

Bilindiği gibi indirimli orana tabi işlemlerde KDV iade alt sınırı 2016 yılı için 20.600 TL olarak belirlenmişti.

2017/9759 Sayılı BKK’nın 6’ncı maddesi ile bu limit 2017 yılı için 10.000 TL olarak belirlenmiş ve bu tutarın 2016 yılı için de uygulanacağı hükmü bağlanmıştı. (2016 yılı limiti 20.600 TL yerine 10.000 TL olarak uygulanmıştı.)

2018 ve izleyen takvim yılları için bu sınır, bir önceki yıldaki tutarın, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanacaktır. (Bu şekilde yapılacak hesaplamada, 50 TL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmaz, 50 TL’den fazla olan tutarlar ise 100 TL’nin en yakın katına yükseltilir)

2019 yılı için indirimli orana tabi işlemlerde KDV iade alt sınırı 14.100 TL olarak belirlenmişti.

2020 yılı için indirimli orana tabi işlemlerde KDV iade alt sınırı 17.300 TL olarak belirlenmişti.

2021 yılı için indirimli orana tabi işlemlerde KDV iade alt sınırı 18.900 TL olarak belirlenmişti.

39 No.lu KDV Tebliği ile söz konusu limitin 2022 yılı için 25.700 TL olarak uygulanacağı duyurulmuştur.

Buna göre 2022 yılı için yıllık KDV iadesi alınabilmesi, Aralık 2022 sonu itibariyle devir KDV’nin 25.700 TL’nin üzerinde olması halinde mümkündür. Hesaplanan iade tutarından 25.700 TL indirilecek ve kalan kısım iadeye konu olabilecektir.

Başka bir anlatımla, iadenin 25.700 TL’yi aşmış olması halinde iadenin tamamı değil, hesaplanan iade tutarından 25.700 TL’nin indirilmesi suretiyle bulunan tutar iadeye konu edilmektedir.

2022 yılı içinde indirimli oran konulu iadenin aylık olarak alınması durumunda, hesaplanan ilk KDV iade tutarından indirilmek suretiyle hareket edilecek ve 25.700 TL doluncaya kadar iade yapılmayacaktır.

Saygılarımızla.