Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-131

09 Aralık 2021

2021 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ARTIRIM ORANI %25 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

(4892 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

(R.G. 09.12.2021, 31684)

Bilindiği üzere, her yılın motorlu taşıtlar vergisi (MTK), MTV Kanunu’nun 10 uncu maddesi uyarınca bir önceki yıl motorlu taşıt vergisi tutarlarının o yılın yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenmekte olup, maddenin ikinci fıkrası uyarınca Cumhurbaşkanı; yeniden değerleme oranının %50 fazlasını geçmemek, % 20'sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye ve taşıt değerlerini ayrı ayrı veya birlikte yeniden belirlemeye yetkilidir.

2021 yılı yeniden değerleme oranı % 36,20 olarak belirlenmiş ve 533 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile ilan edilmiştir.

Bununla birlikte, 2021 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4892) ile 1/1/2022 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin MTV Kanunu’nun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife ve 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ile geçici 8’inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede yer alan taşıtlar için 2022 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarına uygulanmak üzere yeniden değerleme oranı %25 olarak belirlenmiştir.

Bu Karar 1.1.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.