Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-126

08 Kasım 2021

7341 SAYILI KANUNLA ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN TASFİYESİNDEKİ BEKLEME SÜRESİ ALTI AYDAN ÜÇ AYA İNDİRİLMİŞTİR

TBMM’de 4 Kasım 2021 tarihinde kabul edilerek aynı gün Cumhurbaşkanına sunulan “7341 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” (Kanun), Cumhurbaşkanının onayının ardından 6 Kasım 2021 tarih ve 31651 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Kanun’la getirilen düzenlemelere 2021/142 sayılı Duyurumuzdan ulaşılabilir.

Kanun’un 17. maddesi ile 6102 sayılı TTK’nın 543 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinde yer alan “altı” ibareleri “üç” şeklinde değiştirilmiştir[1].

Bu kapsamda anonim şirketlerde tasfiye sonucu dağıtımın yapılabilmesi ve tasfiyenin sonuçlandırılabilmesi için altı aylık sürenin beklenmesi gerekirken bu süre üç aya indirilmiştir.  

Böylelikle 6102 sayılı TTK’da son dönemde yapılan muhtelif değişikliklerle şirket kuruluşlarında getirilen kolaylıkların yanı sıra şirket tasfiye süreçleri de hem şirket ortaklarının hem de şirket alacaklılarının menfaatleri göz önünde bulundurularak basitleştirilmeye ve hızlandırılmaya çalışılmıştır.

Bilindiği üzere, tasfiye hâlinde bulunan anonim şirketin borçları ödendikten ve pay bedelleri geri verildikten sonra kalan varlığı, esas sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa pay sahipleri arasında, ödedikleri sermayeler ve imtiyaz hakları oranında dağıtılır.  Bunun için tasfiyeye giren şirket tarafından alacaklılara ticaret sicili gazetesinde birer hafta arayla üç defa ilânla çağrı yapılır.  Üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren üç ay geçmedikçe kalan varlık dağıtılamaz. Esas sözleşme ve genel kurul kararında aksine hüküm bulunmadıkça, dağıtma para olarak yapılır.

Bekleme süresinin istisnası ticaret mahkemesinden alacaklılar için bir tehlikenin bulunmadığının belirtilmesi suretiyle dağıtım izni alınmasıdır.

Yukarıdaki tüm hükümler TTK m. 643’te yapılan atıf çerçevesinde limited şirketler açısından da geçerlidir.

Saygılarımızla,

 

[1] 6102 sayılı TTK’nın tasfiyede bekleme süresine ilişkin bu maddesi daha önce de 09.08.2016 tarih ve 6728 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve süre 1 yıldan 6 aya indirilmişti.