Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-125

08 Kasım 2021

VADELİ ÇEKLERE REESKONT AYIRMA İMKÂNI 31.12.2023’E KADAR UZATILMIŞTIR

Bilindiği gibi, 5941 sayılı Çek Kanunu (R.G. 20.12.2009 – 27438) ile 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Anılan Kanunun geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrası ile de "31.12.2011 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir" hükmü ihdas edilmiştir. 6273 sayılı Kanunun 6’ncı maddesiyle 5941 sayılı Kanuna eklenen geçici 3 üncü maddenin beşinci fıkrasında ise 31.12.2017 tarihine kadar üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersiz sayılmıştır. Böylece 31.12.2017 tarihine kadar, ileri düzenleme tarihli (uygulamada ifade edildiği şekliyle vadeli) çeklerin değerleme gününde vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar için uygulanması öngörülen reeskont uygulamasından yararlanması mümkün hale gelmiştir.

Daha sonra bu imkân önce 7061 sayılı Kanun ile 31.12.2020 tarihine, sonra 7262 Sayılı Kanun ile 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu defa 7341 sayılı “Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 16 ncı maddesi ile 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “31/12/2021” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmek suretiyle vadeli çeklere vergisel açıdan reeskont ayırma imkânı 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktadır.