Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-123

08 Kasım 2021

7338 SAYILI KANUNLA YENİLEME FONU UYGULAMASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

  1. GİRİŞ:

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin (ATİK) satılması veya bunlardan yangın, deprem, sel ve su basması gibi afetler yüzünden tamamen veya kısmen ziyaa uğrayanlar için sigortadan tazminat alınması halinde, ortaya çıkan kar veya zararın kayıtlarda nasıl bir muameleye tabi tutulacağı VUK’nun 328 ve 329 uncu maddelerinde, “Özel Haller” başlığı altında düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, satılan veya ziyaa uğrayan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yenilenmesi ihtimalini ve ihtiyacını gözeten kanun koyucu, eskiden beri kanunda yer alan bir düzenlemeyle, buradan doğan karın vergisini belli bir süreyle erteleme hakkı vermek suretiyle, mükelleflere geçici bir vergi kolaylığı sağlamıştır.

“Yenileme Fonu” olarak bilinen bu uygulama, vergi idaresinin düzenlemeleri ve açıklamaları  çerçevesinde yürütülmüş; bazı ihtilaflı durumlar yargı kararlarına konu olmuştur. Bu defa kanun koyucu, 7338 sayılı kanunla, müstakar hale gelmiş yargı kararlarını da dikkate alarak, genel olarak mükellef lehine düzenlemeler yapmış, kanun lafzındaki belirsizlikleri gidererek amaca ve günün ihtiyaçlarına daha uygun bir açıklık sağlayarak yenileme fonunu yeniden düzenlemiştir.

Aslında, yenileme fonu uygulamasında çok esaslı bir değişiklik yoktur, sadece tereddütlü bazı hususlar açıklığa kavuşturulmuştur.

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.