Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-109

07 Ekim 2021

KİRA ÖDEMELERİNDEKİ STOPAJ İNDİRİMİ 30/9/2021 TARİHİ İTİBARİYLE SONA ERMİŞTİR

2020/65 sayılı Sirkülerimizde belirtildiği üzere, 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kira ödemelerinde %20 olan vergi kesintisi (stopaj) oranları, 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanmak üzere %10’a düşürülmüştü.

3319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu indirimin süresi, 1/1/2021 tarihinden başlamak üzere 31/5/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere 5 ay uzatılmıştı.

Bu süre daha sonra 4063 sayılı CK ile 31.7.2021 olarak yeniden belirlenmiş ve bu suretle kira ödemelerindeki indirimli stopaj oranının  (%10) 31/7/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) kadar uygulanması sağlanmıştı.

En son olarak yayımlanan 4311 sayılı CK ile de mezkur süre 30/9/2021 olarak yeniden uzatılmıştı.

Uzatmaya yönelik yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmadığı cihetle, kira stopajı için uygulanan bu geçici indirim, 1/10/2021 tarihinden sonra nakden ve hesaben yapılan kira ödemeleri için söz konusu olmayacaktır. Bunlar için GVK’nun 94/5 ve KVK’nun 15/1-b uyarınca %20 lik stopaj oranı uygulanacaktır.

Bu vesileyle bazı özellikli durumlara değinmek isteriz:

  1. 30/9/2021 tarihinden önce 1/10/2021 tarihinden sonraki kira dönemleri için peşinen yapılan kira ödemeleri için %10 luk indirimli oranın uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Zira indirimi öngören 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında nakden veya hesaben ödemenin yapıldığı tarihin indirimli oranın uygulanacağı dönemde yapılması hali öngörülmüş olup, kiranın hangi döneme ait olduğu konusu esas alınmamıştır. Keza GVK’nun 94 ve KVK’nun 15. Maddelerinde stopajı doğuran olay ödeme olarak belirlenmiştir.
  2. 1/10/2021 tarihinden sonra 30/9/2021 tarihinden önceki dönemlere yönelik olarak yapılacak kira ödemelerinde ise bu anlayışa göre %20 lik normal oranın uygulanması gerektiğini düşünüyoruz.

Saygılarımızla.