Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-104

06 Eylül 2021

İKİ YILDAN FAZLA SÜREYLE ELDE TUTULAN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU VE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU KATILMA PAYLARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR İÇİN STOPAJ ORANI %0 (SIFIR) OLARAK BELİRLENMİŞTİR

04 Eylül 2021 tarihli ve 31588 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4454) (4454 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’inci maddesine ilişkin stopaj oranlarını belirleyen 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1’inci maddesinin 1’inci fıkrasının;

  • (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan, “altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için” ibaresi “altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için”,
  • (ç) bendinde yer alan “altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için” ibaresi “altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için” ,

şeklinde değiştirilerek iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için stopaj oranı %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

4454 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Karar’da iktisap tarihine ilişkin özel bir belirleme yapılmamış olduğu için, yeni stopaj oranının, yürürlüğe girdiği 4 Eylül 2021 tarihinden itibaren elde edilen ve kapsama giren kazançlar için geçerli olması gerektiğini düşünüyoruz.

İki yıldan daha kısa süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için geçerli stopaj oranı ise normalde %10’dur.

Ancak, 4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 23/12/2020 ila 30/9/2021 (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen yatırım fonlarından (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları hariç) elde edilen kazançlara, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ek Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendinde yer alan oranlar, 30 Eylül 2021 tarihine kadar olan geçici süre için %0 olarak uygulanmaktadır.

Bu tarihten sonra yeni bir uzatma yapılmaz ise yatırım fonlarından elde edilen kazançlarda (dolayısıyla iki yıldan daha kısa süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlarda) stopaj oranı normal oran olan %10’a çıkacaktır.

4454 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ayrıca 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1’inci maddesinin 1’inci fıkrasının;

  • (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar ile” ibaresi “hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından elde edilen kazançlar,”
  •  (ç) bendinde yer alan “hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar ile” ibaresi “hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından elde edilen kazançlar,”

şeklinde değiştirilmiş ise de bu ibare değişikliklerinin oran yönünden bir etkisi (sonucu) bulunmamaktadır.