Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-103

02 Eylül 2021

AKARYAKIT ve LPG PİYASASINDA FATURA DÜZENLEME SÜRESİNİN BELİRLENMESİ İLE SÖZ KONUSU SEKTÖRLER VE ÖZEL ETİKET VE İŞARET KULLANMA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN ÜRÜNLERE İLİŞKİN SEKTÖRDE TEMİNAT UYGULAMASINA İLİŞKİN 531 VUK GENEL TEBLİĞİ

7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 231, mükerrer 257, mükerrer 355, 359 ve 367’nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler 2021/57 sayılı Sirkülerimizde açıklanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı söz konusu değişikliklerin uygulanmasına ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlayarak GİB’nın internet sitesinde duyurmuş ve bu taslak tebliğ  2021/107 ve 2021/111 sayılı Duyurularımızda bilgilerinize sunulmuştur.

Anılan taslak, nihayet 531 sıra no.lu VUK Genel Tebliği olarak Resmi Gazete’de yayımlanmıştır (RG:2.9.2021/31586).

Tebliğ ile getirilen düzenlemeler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

  1. Akaryakıt Ve LPG Piyasasında İhrakiye Hariç Bazı Teslimler İçin Fatura Düzenleme Süresi Teslim Anı Olarak Belirlenmiştir:

5015 ve 5307 sayılı Kanunlar kapsamında akaryakıt ve LPG piyasasında lisansa tabi faaliyet gösteren mükelleflerin ihrakiye teslimleri hariç olmak üzere aşağıdaki teslimlerinde fatura düzenleme süresi (teslimden itibaren yedi gün yerine) teslim anı olarak belirlenmiştir:

  • 5015 sayılı Kanun ve 5307 sayılı Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanların (rafinerici, dağıtıcı, bayi, serbest kullanıcı gibi) kendi aralarında yaptıkları akaryakıt ve LPG teslimi.
  • Tankerlerle veya özel nakliye araçlarıyla taşınmak suretiyle akaryakıt ve LPG otogaz bayii veya istasyonu dışında müşterinin istediği mahalde (yürüttükleri faaliyetlerindeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla fabrika, şantiye, nakliye filosu işletmeleri ve benzeri yerlerde) yapılan akaryakıt ve LPG teslimi.

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.