Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-100

27 Ağustos 2021

7326 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNUNDA YER ALAN BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ 1 AY UZATILMIŞTIR

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun (Kanun)’un 9/1 inci maddesinde, Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

a) 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idarelere başvuruda bulunmaları,

b) Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 30/9/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 31/10/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemelerinin şart olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı maddenin 16 numaralı fıkrasına göre Cumhurbaşkanı, bu Kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya yetkilidir

Bu yetki, 27/08/2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4420 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Karar) ile kullanılarak, 7326 sayılı Yapılandırma Kanunundan yararlanmak için başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatılmıştır.

Buna göre, yapılandırma hükümlerinden yararlanmak için 30/09/2021 tarihi bitimine kadar başvuruda bulunulması ve yapılandırılan alacaklara ilişkin peşin veya ilk taksit ödemesinin 01/11/2021 tarihi bitimine kadar (31/10/2021 tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle) (SGK borçlarının ise yapılması gerekmektedir.

Diğer taksitlere ilişkin uzatma söz konusu değildir, bu taksitlerin normal sürelerinde ödenmesi gerekmektedir. Dolaysıyla ikinci taksit ile ilk taksit arasında 2 ay olmayacak, ilk taksitten 1 ay sonra ikinci taksitler ödenecektir. İzleyen taksit ödemeleri ise ikişer aylık dönemler halinde yapılacaktır.

Başvuru süreleri 31/8/2021 tarihinde sona erecek iken, 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile başvuru süreleri 1 ay uzatılan işlemler şunlardır:

  • Kanunun 2’nci maddesi kapsamında kesinleşmiş borçların yapılandırması,
  • Kanunun 3’üncü maddesi kapsamında kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan borçların yapılandırması,
  • Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler,
  • Kanunun 5’inci maddesi kapsamında matrah ve vergi artırımı,
  • Kanunun 6’ncı maddesi kapsamında işletme kayıtlarının (kasa, ortak cari, stok vs.) düzeltilmesi,
  • Kanunun 7’nci maddesi kapsamında kesinleşmiş SGK borçlarının yapılandırılması,
  • Kanunun 8’uncu maddesi kapsamında eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezalarının yapılandırılması,
  • Kanunun 10’uncu maddesi kapsamında bazı aidat ve borçların yapılandırılması (altıncı fıkradaki araç muayenesine ilişkin işlemler ile yedinci fıkradaki %5 uyumlu vergi indirimine ilişkin düzenleme hariç),

Kararla ayrıca Kanunun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında oda ve borsalara olan bazı aidat ve borçların yapılandırılmasına için 30/9/2021 tarihinde sona erecek olan başvuru süresi de 1 ay uzatılmıştır.

Uzatılan tüm başvuru sürelerine ilişkin ilk taksit ödeme süreleri de birer ay uzatılmış bulunmaktadır.

Saygılarımızla.