Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-094

30 Temmuz 2021

KDV ORAN İNDİRİMLERİ 2 AY DAHA UZATILMIŞTIR

(4312 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

2020/064 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar”a, geçici 6 ncı madde eklenmek suretiyle bazı mal ve hizmetlere ilişkin KDV oranları geçici bir süre için (31.12.2020 tarihine kadar) indirilmiştir.

Anılan Sirkülerimizde KDV oranı %18’den % 8 ve % 8’den % 1’e düşürülen mal ve hizmetlerin listesi yer almaktadır. Mal teslimlerinde sadece süs bitkileri ile çiçek teslimleri için indirim sağlanmış olup, KDV oran indirimleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen sektörleri desteklemek amacıyla konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmet satışlarına yöneliktir.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3318) ile 2007/13033 sayılı Kararın geçici 6 ncı maddesinde yer alan “31/12/2020” ibareleri “31/5/2021” olarak değiştirilmek suretiyle KDV indirimlerinin süresi ÖNCE 31/5/2021 tarihine kadar uzatılmıştı. (2020/98 Sayılı Sirkülerimiz)

SONRA 2 Haziran 2021 tarih ve 31499 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Haziran 2021 tarihinde geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4062) ile 2007/13033 sayılı Kararın geçici 6 ncı maddesinde yer alan “31/5/2021” ibareleri “31/7/2021” olarak değiştirilmek suretiyle KDV indirimlerinin süresi 31/7/2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Konaklama (geceleme) hizmetlerinde %1 oranının 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uygulanması, 4105 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı Kararın geçici 9 ncı maddesinde yer alan “30/6/2021” ibaresi “31/7/2021” şeklinde değiştirilmek suretiyle sağlanmıştı. (2021/84 sayılı Sirkülerimiz)

BU DEFA Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4312) ile 2007/13033 sayılı Kararın geçici 6 ve geçici 9 uncu maddelerinde yer alan “31/7/2021” ibareleri “31/9/2021” olarak değiştirilmek suretiyle konaklama hizmetleri dahil tüm geçici KDV indirimlerinin süresi 31/9/2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu Karar 1/8/2021 tairhinden yürürlüğe girecektir. Kararın bu defa indirim süresi sona ermeden yayımlanmış olması memnuniyet vericidir.

Böylece süs bitkileri ve çiçek teslimleri ile konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmet satışlarına ilişkin, 31 Temmuz 2020 tarihinde başlayan KDV oran indirimlerinin kesintisiz bir şekilde Eylül 2021 ayı sonuna kadar uygulanması sağlanmıştır. KDV oranı indirilen mal ve hizmetlerin tam listesi 2020/064 sayılı Sirkülerimizde yer almaktadır.

Saygılarımızla.