Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-086

30 Haziran 2021

VARLIK BARIŞINDA VARLIKLARIN BİLDİRİM VE YURDA GETİRİLME SÜRELERİ 6 AY UZATILDI

Uygulamada “varlık barışı” olarak adlandırılan ve 7256 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 93 üncü maddesi ile yapılan düzenleme;

  • Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 30/6/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesini ve bu varlıkların bildirim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Türkiye’ye getirilmesini,
  • Yurt içinde bulunan ancak gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların ise yine 30/6/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar vergi dairesine bildirilerek, kanuni defter kayıtlarına alınmasını öngörmektedir.

Bilindiği gibi, geçici 93’üncü maddesi ile düzenlenen varlık barışı uygulamasında, bildirilen varlıkların bildirim değerleri üzerinden vergi ödenmesi söz konusu değildir.

Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan süreleri, bitim tarihlerinden itibaren her defasında altı ayı geçmeyen süreler hâlinde bir yıla kadar uzatmaya yetkili olup, bu yetki 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 93 üncü Maddesinin Birinci, İkinci ve Beşinci Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4196) ile kullanılarak başvuru ve bildirilen varlıkların yurda getirilme süreleri 6 ay uzatılmıştır.

Buna göre,

  • Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31/12/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesini ve bu varlıkların bildirim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde (Mart 2022 ayı sonuna kadar) Türkiye’ye getirilmesi,
  • Yurt içinde bulunan ancak gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların ise yine 31/12/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar vergi dairesine bildirilerek, kanuni defter kayıtlarına alınması mümkündür.

Bu durumda, bildirilen ve kayda alınan varlıklarla ilgili hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.

Cumhurbaşkanının söz konusu süreleri 6 ay daha uzatma yetkisi bulunmaktadır.

Saygılarımızla.