Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-070

02 Haziran 2021

KDV ORAN İNDİRİMLERİ 31 TEMMUZ 2021 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

2020/064 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar”a, geçici 6 ncı madde eklenmek suretiyle bazı mal ve hizmetlere ilişkin KDV oranları geçici bir süre için (31.12.2020 tarihine kadar) indirilmiştir.

Anılan Sirkülerimizde KDV oranı %18’den % 8 ve % 8’den % 1’e düşürülen mal ve hizmetlerin listesi yer almaktadır. Mal teslimlerinde sadece süs bitkileri ile çiçek teslimleri için indirim sağlanmış olup, KDV oran indirimleri koronavirüsten etkilenen hizmet satışlarına yöneliktir.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3318) ile 2007/13033 sayılı Kararın geçici 6 ncı maddesinde yer alan “31/12/2020” ibareleri “31/5/2021” olarak değiştirilmek suretiyle KDV indirimlerinin süresi 31/5/2021 tarihine kadar uzatılmıştı. (2020/98 Sayılı Sirkülerimiz)

Bu defa 2 Haziran 2021 tarih ve 31499 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Haziran 2021 tarihinde geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4062) ile 2007/13033 sayılı Kararın geçici 6 ncı maddesinde yer alan “31/5/2021” ibareleri “31/7/2021” olarak değiştirilmek suretiyle KDV indirimlerinin süresi 31/7/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Böylece KDV oran indirimlerinin kesintisiz bir şekilde Temmuz 2021 ayı sonuna kadar uygulanması sağlanmıştır.

İndirim süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının, indirim süresi 31 Mayıs 2021’de sona erdikten 2 gün sonra yayımlanması ve üstelik 1 gün öncesinden geçerli olmak üzere yürürlüğe sokulması, mükelleflerin düzenlemeye uyumunda gerçekten büyük sıkıntı yaşanmasına neden olmuştur. Özellikle KDV oran değişikliklerinin bellli bir süre önce belirlenerek ilan edilmesi isabetli olacaktır.

4062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ayrıca 2007/13033 sayılı Kararın geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi, geceleme hizmetlerindeki KDV oranının 3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3931) ile 30.06.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) %1 olarak belirlenmiş olması (2021/56 Sayılı Sirkülerimiz) nedeniyle gereksiz hale geldiği için kaldırılmıştır.

4061 sayılı Karar 1/6/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde (2/6/2021) yürürlüğe girmiştir.