Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-050

06 Nisan 2021

HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNA BİLDİRİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞ 06.04.2021 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Bilindiği üzere, “7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun” (7262 sayılı Kanun) 31.12.2020 tarih ve 31351 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve hamiline pay senetlerinin basım ve devrinde Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) bildirim zorunluluğu getirilmiştir.

Konu ile ilgili ayrıntılara 2021/022 numaralı Sirkülerimizden ulaşılabilir.

Bu defa, 7262 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinin 01.04.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi çerçevesinde herhangi bir erteleme yapılmaksızın; hamiline yazılı pay senetlerinin bildirimi, MKK tarafından kaydı ile bu kapsamda alınacak ücretlerin belirlenmesi ve “Pay Sahipleri Çizelgesi”nin MKK’dan sağlanmasının usul ve esaslarının belirlendiği “Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi Ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ” (Tebliğ) 06.04.2021 tarih ve 31446 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve yayımı itibariyle de yürürlüğe girmiştir.

Yapılan düzenlemeler kısaca aşağıdaki gibidir:

  1. Tebliğ’in Kapsamı

    Tebliğ halka açık olmayan anonim şirketleri kapsamaktadır. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca payları kayden izlenen şirketler açısından bu Tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır.

Devamını okumak için dosyayı indiriniz.