Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-045

22 Şubat 2021

KDV TEVKİFATINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPAN TEBLİĞ (SERİ NO: 35)

Bilindiği üzere, KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ ile daha önce çıkarılmış olan 123 adet KDV Genel Tebliği yürürlükten kaldırılarak KDV konusu tek Tebliğde toplanmıştır.

Daha sonra çıkarılan 34 adet değişiklik Tebliği, Sirkülerlerimiz ile açıklamalara konu edilmiştir.                                          

KDV Genel Uygulama Tebliğinin bazı bölümlerinde değişiklik yapan ve ilişikte metnini sunduğumuz 35 no.lu Tebliğ,

1 Mart 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE yürürlüğe girmiştir. (R.G. – 16.02.2021 – 31397)

35 no.lu KDV Genel Tebliği ile getirilen KDV tevkifatı uygulamasındaki değişiklikler, aşağıda  tablo halinde özetlenmiştir.

KDV 6 isimli E-Kitabımızın 9 uncu maddesindeki kısmi tevkifata dair işlemlerin kapsamını, oranını, kısmi tevkifatı yapacak ve kısmi tevkifata uğrayacak olanları belirten liste, 35 nolu KDV Tebliğine göre güncellenerek bu tablonun devamında sunulmuştur.

Devamını okumak için dosyayı indiriniz.