Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-044

20 Şubat 2021

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

Bilindiği üzere, “20.01.2021 tarih ve 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (7263 sayılı Kanun) 03.02.2021 tarih ve 31384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve başta imza beyannamesi olmak üzere çeşitli konularda düzenlemeler yapılmıştır.

Konu ile ilgili ayrıntılara 2021/039 numaralı Sirkülerimizden ulaşılabilir.

Bu defa, 7263 sayılı Kanunla yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacıyla Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ)’de değişiklikler yapılmıştır.

Tebliğ’de değişiklik yapan “Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Değişiklik Tebliği) 20.02.2021 tarih ve 31401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve yayımı itibariyle de yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişiklikler kısaca aşağıdaki gibidir:

  1. Tebliğ’in amacının belirtildiği 1. maddede, imza beyannamelerinin düzenlemesini zorlaştıran hükümleri ortadan kaldırmak amacıyla şirket sözleşmesinin ve imza beyannamesinin “yetkili personel huzurunda” verilmesi ibaresi kaldırılarak ticaret sicili müdürlüklerine verilmesini sağlayacak değişiklik yapılmıştır.

Devamını okumak için dosyayı indiriniz.