Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-042 (EK 2)

13 Şubat 2021

2020 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE İRATLARI İLE MENKUL KIYMET ALIM SATIM KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

 

 

Mükellefiyete Konu Gelir

 

GERÇEK KİŞİ

 

VERGİYE TABİ TÜZEL KİŞİ (KURUM)

 

Tam Mükellef

 

Dar Mükellef (*)

 

Tam Mükellef

 

Dar Mükellef (*)

 

Hisse Senetlerinin (MKYO Hariç)

Alım -Satım Kazançları (İMKB’de işlem gören aracı kuruluş varantları dahil)

 

1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilmiş olanlar

 

 

1. İMKB’de İşlem Gören:

 

Stopaja tabidir. (1 yıldan fazla süreyle elde tutulanlar stopaja tabi değil.)

 

 Oran: % 0

 

Stopaja tabi tutulmuş sayılan bu kazançlar için beyanname verilmez.

 

 

1 yıldan fazla elde tutulmuş hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar vergiye tabi değildir.

 

 

 

2. İMKB’de İşlem Görmeyen:

 

Stopaja tabi değil.

 

2 yıldan fazla elde tutulan anonim şirket hissesi satışları vergiye tabi değil. İvazsız elde edilenlerin satışında vergi yok.

 

Alım satım kazancı TL bazında hesaplanır. Alışla satış arasındaki sürede Yİ-ÜFE’de %10 veya üzerinde artış olursa, iktisap bedeli elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Yİ-ÜFE artış oranında artırılabilir.

 

1. İMKB’de İşlem Gören:

 

Stopaja tabidir. (1 yıldan fazla süreyle elde tutulanlar stopaja tabi değil.)

 

Oran: % 0

 

Stopaja tabi tutulmuş sayılan bu kazançlar için beyanname verilmez.

 

1 yıldan fazla elde tutulmuş hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar vergiye tabi değildir.

 

 

2. İMKB’de İşlem Görmeyen:

 

Stopaja tabi değil.

 

2 yıldan fazla elde tutulan anonim şirket hissesi satışları vergiye tabi değil. İvazsız elde edilenlerin satışında vergi yok.

 

2 yıllık süre içerisinde elde edilen alım satım kazancı münferit beyanname ile beyan edilir. GVK Mük.80. maddede yer alan şartların mevcudiyeti halinde kur artışından doğan kazançlar hesaplanmaz.

 

1. İMKB’de İşlem Gören:

 

Stopaja tabidir. (1 yıldan fazla süreyle elde tutulanlar stopaja tabi değil.)

 

 Oran: % 0

 

Kurumlar Vergisine tabidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. İMKB’de İşlem Görmeyen:

 

Stopaja tabi değil.

 

Kurumlar vergisine tabi. KVK 5/1-e’de belirtilen şartların sağlanması halinde kazancın %75’i vergiden müstesna.

 

 

1. İMKB’de İşlem Gören:

 

Stopaja tabidir. (1 yıldan fazla süreyle elde tutulanlar stopaja tabi değil.)

 

 Oran: % 0

 

Beyan edilmez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. İMKB’de İşlem Görmeyen:

 

Stopaja tabi değil.

 

Kurumlar vergisine tabi. Kazanç işyeri veya daimi temsilci kanalıyla elde ediliyorsa, KVK 5/1-e’de belirtilen şartların sağlanması halinde kazancın %75’i vergiden müstesna.

 

Kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kazancın ana merkeze aktarılan kısmı  % 15 stopaja tabi.

 

Devamını okumak için dosyayı indiriniz.