Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-034

04 Şubat 2021

YILLARA SÂRİ İNŞAAT İŞİ STOPAJ ORANI YÜZDE ÜÇTEN YÜZDE BEŞE YÜKSELTİLMİŞTİR

Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanunu’nun 42. Maddesi kapsamına giren yıllara sari inşaat ve onarım işlerinden elde edilen kazançlar işin bittiği yıl beyan edilmekte, buna mukabil bunlara yapılan ödemelerden GVK’nun 94/3, KVK’nun 15/1 ve 30/1 maddeleri uyarınca ön vergileme niteliğinde olmak üzere stopaj yapılmaktadır. Bu stopajın oranı halen %3 dür.

3491 Sayılı “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında” Cumhurbaşkanı Kararı ile GVK’nun 94/3 (tam ve dar mükellef gerçek kişilere yapılan YSİ ödemeleri) KVK’nun 15/1 (tam mükellef kurumlara yapılan ödemeler) ve KVK’nun 30/1 (dar mükellef kurumlara yapılan ödemeler) maddelerine göre yapılan iş bu stopajın oranı %3’den %5’e yükseltilmiştir.

Bu Karar, yayımını izleyen ayın başından itibaren yapılan ödemelere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdiğinden, yıllara sari inşaat ve onarım işi yapanlara 28.Şubat.2021 tarihine kadar yapılan istihkak/hakediş ödemelerinde %3, 1.Mart.2021 tarihinden sonra yapılacak istihkak/hakediş ödemelerinden %5 oranında stopaj yapılacaktır.

Saygılarımızla