Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-033

31 Ocak 2021

KONAKLAMA HİZMETLERİNE KONU SÖZLEŞMELERİN, FATURALARIN DÖVİZ CİNSİNDEN DÜZENLENEMEYECEĞİNE DAİR KISITLAMA KALDIRILMIŞTIR

2018/110 ve 2018/117 no.lu Sirkülerlerimizde detaylı olarak açıklandığı üzere; 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (R.G. 13.09.2018 – 30534) ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda (ilerleyen bölümlerde “32 Sayılı Karar” olarak anılacaktır) önemli değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, Türkiye’deki yerleşik kişilerin kendi aralarında yapacakları bazı sözleşmelerin, döviz cinsinden veya dövize endeksli belirlenmesine kısıtlama getirilmiştir.

Ayrıca belirmek isteriz ki, Türkiye’de yerleşik olmayan kişilerle yapılacak sözleşmeler, 32 sayılı Karar kapsamında getirilen kısıtlamalara tabi değildir. Örneğin, Türkiye’de yerleşik olmayan kişilere Türkiye’de verilen konaklama hizmetlerine konu sözleşmeler, faturalar döviz cinsinden / dövize endeksli olarak düzenlenebilir / yapılabilir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na getirilen kısıtlamaları ve istisnai halleri belirleme yetkisi verilmiştir. Bakanlıkça, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34) ile söz konusu Tebliğ’de değişiklik yapan Tebliğler yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğin 8’inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri, aşağıda belirtilenler dışında kalan danışmanlık, aracılık ve taşımacılık dâhil hizmet sözleşmelerinde, sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri TL olarak belirlenmelidir.

  • Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin taraf oldukları hizmet sözleşmeleri,
  • İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri,
  • Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışında gerçekleştirecekleri faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri,
  • Türkiye’de yerleşik kişilerin, kendi aralarında akdedecekleri, Türkiye’de başlayıp yurt dışında sonlanan, yurt dışında başlayıp Türkiye’de sonlanan veya yurt dışında başlayıp, yurtdışında sonlanan elektronik haberleşme sözleşmeleri dâhil tüm hizmet sözleşmeleri

    Döviz cinsinden yahut dövize endeksli olarak belirlenebilir.

    30 Ocak 2021 tarih ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021-32/59) ile Tebliğin 8’inci maddesinin yedinci fıkrasına (d) bendi eklenmiştir. Yapılan yeni düzenleme uyarınca, Türkiye’deki yerleşik[1] kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde akdedeceği konaklama hizmet sözleşmeleri de, döviz cinsinden yahut dövize endeksli olarak belirlenebilir. Buna göre Bakanlıktan belgeli konaklama tesislerinde verilecek konaklama hizmetlerine konu sözleşmeler, faturalar ve ilgili ödemeler döviz cinsinden / dövize endeksli olarak düzenlenebilir / yapılabilir.

 

[1] Yukarıda açıklandığı üzere, Türkiye’de yerleşik olmayan kişiler 32 sayılı Karar ile döviz cinsinden sözleşmelere getirilen kısıtlamalara tabi değildir. Dolayısıyla yeni getirilen düzenlemeden öncede, Türkiye’de yerleşik olmayan kişilere Türkiye’de verilen konaklama hizmetlerine konu sözleşmeler, faturalar ve ilgili ödemeler döviz cinsinden / dövize endeksli olarak düzenlenebilir / yapılabilir.