Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-031

31 Ocak 2021

2021 YILINDA UYGULANACAK KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HARCIRAH GÜNDELİKLERİ BELİRLENMİŞ, YURT DIŞI HARCIRAH GÜNDELİKLERİNDE İSE 2020 YILI GÜNDELİKLERİNİN 2021 YILINDA DA AYNEN UYGULANMASINA KARAR VERİLMİŞTİR (3468 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)
                                                            

2021/18 sayılı Sirkülerimizde, vergiden müstesna yurt içi harcırah gündeliğine yer verilmiş, yurt dışına yapılan seyahatler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılacak seyahatlerde verilecek gündeliklerin ise Cumhurbaşkanı Kararı ile henüz belirlenmemiş olduğu belirtilmiştir.

Cumhurbaşkanınca 30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1.1.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar (Karar Sayısı: 3468) (Karar) ile 2021 yılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılacak yolculuklarda verilecek gündelikler ile yurt dışı harcırah gündelikleri belirlenmiştir.

1.  KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNE YAPILAN SEYAHATLER NEDENİYLE 2021 YILINDA VERGİSİZ OLARAK ÖDENEBİLECEK HARCIRAH GÜNDELİĞİ (192,60 TL) :

3468 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” 1.1.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tairhinde yürrülğe konulmuştur.  Bu Karara ekli Cetvelin 2 nci sırasına göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’na 2021 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapacağı seyahatler için verilecek gündelik miktarı 192,60 TL’dir.

Buna göre, özel sektör firmaları personeline 2021 yılında, ücret seviyesi ne olursa olsun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapacağı seyahatler nedeniyle bu tutarda vergiden müstesna harcırah gündeliği ödeyebilecektir. Bu tutarı aşan ödemelerin GVK’nun 24/2’nci maddesi gereğince net ücret ödemesi kabul edilerek vergiye tabi tutulması gerekir.

Bu Karar kapsamına girenlere, Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar hükümleri uygulanmaz.

2.  2021 YILINDA VERGİDEN MÜSTESNA OLARAK ÖDENEBİLECEK YURT DIŞI HARCIRAH GÜNDELİKLERİ DEĞİŞMEMİŞTİR:

Bilindiği gibi, devlet memurlarına ödenmesi gereken harcırah gündelikleri Harcırah Kanunu’nun 34’üncü maddesine istinaden Cumhurbaşkanı Kararları ile belirlenmektedir.

3468 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar” 1.1.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Bu Karar ile belirlenen gündelikler önceki yıl uygulananlarla aynıdır. Bu Kararın II. sütununda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’na yurt dışı seyahatler nedeniyle ödenmesi gereken harcırah miktarları yer almaktadır. Bu harcırahlar Sirkülerimiz ekindeki tabloda gösterilmiştir.

Buna göre, özel sektör firmaları, personeline ücret seviyesi ne olursa olsun yurt dışı seyahatler nedeniyle Sirkülerimiz ekindeki tabloda gösterilen miktarlarda vergiden müstesna harcırah gündeliği ödeyebilir. Seyahatin ilk 10 günü için gündelikler % 50 zamlı olarak ödenebildiği için tabloda ilk 10 günlük süre ile sonraki sürelerde geçerli olacak gündelikler ayrı ayrı gösterilmiştir. Bu şekilde hesaplanan tutarları aşan harcırah ödemelerinin net ücret ödemesi kabul edilerek gelir vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

3. HARCIRAH UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR :

İşle ilgili yurt içi ve yurt dışı seyahat ve ikamet harcamalarının gider yazılması ve vergilendirilmesine ilişkin esaslar 2009/37 sayılı Sirkülerimizde detaylı olarak açıklanmıştır. Bu Sirkülerimizde yurt içi ve yurt dışı harcırah uygulamasına ilişkin esaslar da yer almaktadır.

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.