Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-026

12 Ocak 2021

NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARI ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZ İNDİRİMİNE 2020 YILI İÇİN ESAS ALINACAK ORAN %19,62’DİR

6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8 inci maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendi uyarınca sermaye şirketlerinin nakit olarak artırdıkları sermaye tutarları üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin, kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirim konusu yapılabilmesi mümkün kılınmış ve iş bu düzenleme 2015/48 sayılı Sirkülerimizle duyurulmuştur.

Diğer yandan bu maddeyle Bakanlar Kurulu’na verilen yetkiler Bakanlar Kurulunca çıkarılan 2015/7910 sayılı Kararname ile kullanılmış ve uygulamaya ilişkin esaslar ve indirim oranları belirlenmiştir. Bu Kararname de yine 2015/64 no.lu Sirkülerimize konu edilmiştir. Ayrıca konu hakkında 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 9 Seri No.lu Tebliğ ile yapılan düzenlemelere de 2016/26 no.lu Sirkülerimizde yer verilmiştir.

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 9 Seri No.lu Tebliğ” de, indirimde dikkate alınacak faiz oranının, TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranını ifade ettiği belirtilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, TCMB tarafından en son belirlenen “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” oranını henüz tespit edip duyurmuş değildir. Ancak TCMB web sitesinde 2020 yılı için en son 25.12.2020 tarihinde yayınlanan bu oran %19,62 olup, bu veriye ulaşmak için lütfen tıklayınız. 

Bu çerçevede, 01.07.2015 tarihinden sonra tescil edilen nakit sermaye artırımlarının ödenen kısımları üzerinden %19,62 oranını kullanarak faiz indirimini hesaplayıp 2020/4. Dönem geçici vergi beyannamesinde ve 2020 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde yararlanabilmek mümkündür. Hatırlanacağı üzere 2019 yılında uygulanan oran %12,02 idi.

Saygılarımızla.