Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-025

06 Ocak 2021

SGKSIRK025-321.pdfAR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOPARKLARDA UZAKTAN ÇALIŞMA SÜRESİ 28 ŞUBAT 2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI

2020/82 no.lu Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 7254 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (R.G. 16.10.2020 - Mükerrer 31276) uyarınca, 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri dışında yapılabilmesine ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin de Bölge dışında yürütülebilmesine; 11 Ekim 2021 tarihine kadar sınırlı olmak üzere T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanına yetki verilmiştir. Diğer taraftan Bakanlık, uzaktan çalışma süresiyle ilgili olarak ilgili işletmelerde istihdam edilen bildirime tabi personel sayısını (oranını) veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresini (oranını) belirlemeye de yetkilidir.

2020/93 no.lu Sirkülerimizde açıklandığı üzere, Bakanlık kendisine verilen yetki çerçevesinde; ilgili işletmelerde & merkezlerde bildirime tabi personel sayısının 4691 ve 5746 sayılı Kanunlar kapsamında istihdam edilen personel sayısının 1 yüzde 60’ını geçmemek veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili Kanunlar kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin yüzde 60’ını aşmamak[1] şartıyla, uzaktan çalışma süresinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yeni açıklama uyarınca, 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren uzaktan çalışma süresinin, ilgili işletmelerde & merkezlerde bildirime tabi personel sayısının 4691 ve 5746 sayılı Kanunlar kapsamında istihdam edilen personel sayısının yüzde 60’ını geçmemek veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili Kanunlar kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin yüzde 60’ını aşmamak şartıyla 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Muafiyet, destek ve teşviklerden yararlanılabilmesi için uzaktan (evden) çalışan personele ve merkez & bölge dışında geçirilen sürelere ilişkin bildirimlerinin Bakanlığa yapılmasına devam edilmelidir.

Ayrıca belirtmek isteriz ki, 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile ilgili Yönetmeliklerde belirtilen diğer şart ve yükümlülükler aynen geçerlidir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerine uzaktan çalışma süresi ve oranlarla ilgili olarak gönderilen duyuru metni aşağıda yer almaktadır.

Saygılarımızla.

 “Sayın Yetkili/İlgili,

Bilindiği üzere, Covid-19 salgın riski nedeniyle, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde  & Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yürütülen faaliyetlerin uzaktan çalışmayla yürütülebilmesine, bu kapsamda çalışan personelin Bakanlığımıza bildirilmesi kaydıyla müsaade edilmişti. Böylece merkezlerin & işletmelerin, 5746 & 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam etmelerine 31 Aralık 2020 tarihine kadar imkan tanındı.

Gelinen aşamada;

Uzaktan çalışma süresinin, ilgili merkezlerde & işletmelerde bildirime tabi personel sayısının 5746  & 4691  sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının yüzde 60’ını geçmemek veya bildirime  tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili Kanunlar kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin yüzde 60'ını aşmamak şartıyla  Ocak-Şubat 2021 dönemi için uygulanmasına karar verilmiştir.

Muafiyet, destek ve teşviklerden yararlanılabilmesi için Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri & Teknoloji Geliştirme Bölgeleri dışında çalışan personele ve merkez & bölge dışında geçirilen sürelere ilişkin bildirimlerinin yapılmasına devam edilecektir.

Not : 5746 Sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Yönetmelikte yer alan tam zaman eşdeğer personel asgari istihdam şartı ve diğer yükümlülükler aynen geçerlidir.

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve ilgili Yönetmelikte belirtilen diğer şart ve yükümlülükler aynen geçerlidir.”

 

[1]    % 60 oranı 1 Aralık 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında uygulanmıştır. Daha önceki dönemler için Bakanlığın ilgili açıklamalarında belirtilen oranlar geçerlidir.