Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-024

05 Ocak 2021

7261 SAYILI KANUN İLE GERİ KAZANIM KATILIM PAYI  (GEKAP) KAPSAMINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞ VE ZORUNLU DEPOZİTO UYGULAMASI 1 OCAK 2022 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun Ek.11. maddesi ile yürürlüğe giren “Geri, Kazanım Katılım Payı” (GEKAP) uygulaması plastik poşetler için 1.1.2019 itibariyle, 2871 Sayılı Kanuna ekli 1 Sayılı Listede yer alan diğer mallar için se Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği 1.1.2020 itibariyle başlamıştır.(2020/12 no.lu Sirkülerimiz)

Plastik poşetler için de diğer mallar için de kurumlar vergisi mükelleflerinde aylık diğerlerinde üçer aylık olarak belirlenen beyan dönemi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) ile tüm mükellefler için 2020 için altışar, 2021 ve sonrası için de üçer aylık dönemler olarak belirlenmiştir. (2020/15 ve 2020/28 no.lu Sirkülerlerimiz)

30.12.2020 tarih ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7261 Sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türkiye Çevre Ajansı kurulmuş ajansın kuruluşu, yönetimi, denetimi, faaliyet konuları ve gelirlerine ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir. Bunun yanında mezkur kanun ile GEKAP uygulaması ile ilgili değişiklikler yapılmıştır.

Bu Sirkülerimizin konusu 7261 sayılı Kanun kapsamında GEKAP uygulaması ile ilgili yapılan değişikliklerdir.

Değişikliklerin yürürlük tarihi Kanun’nun yayım tarihi olan 30.12.2020’dir.

  1. GERİ KAZANIM KATILIM PAYI  (GEKAP) KAPSAMINDA UYGULANACAK  İDARİ PARA CEZALARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR:
  • 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesinin 1. fıkrasının (z) bendi yapılan değişiklik öncesinde aşağıdaki gibiydi:

“Bu Kanunun ek 11 inci maddesine aykırı olarak geri kazanım katılım

payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası olarak verilir.”

Bu ifade 7261 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin 1. fıkrası ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Bu Kanunun ek 11 inci maddesine aykırı olarak geri kazanım katılım

payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20’ si kadar idari para cezası olarak verilir.”

Buna göre Kanun’un yayım tarihi itibari ile geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere kesilecek idari para cezası ödenmeyen tutarın %20’si ile sınırlandırılmıştır.

  • 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesinin 1 fıkrasının (bb) bendi yapılan değişiklik öncesinde aşağıdaki gibiydi:

“Bu Kanunun ek 13'üncü maddesine aykırı olarak plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 15,16 TL idari para cezası verilir.”

Yapılan değişiklik ile 20’nci maddesinin 1. fıkrasının (bb) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Bu Kanunda geri kazanım katılım payına tabi olan ek (1) sayılı listede yer alan ürünlere yönelik olarak;

1) Plastik poşetleri ek 13 üncü maddeye aykırı olarak ücretsiz verdiği veya Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak plastik poşet verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 15,16 TL, elektronik ortamda satış yapanlara ise 3.000 TL’den 30.000 TL’ye kadar,

2) Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak plastik poşetleri üretene, tedarik edene; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciye ve/veya ithalatçıya 15.000 Türk lirası,

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.