Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-023

05 Ocak 2021

KAR DAĞITIM KISITLAMASI 01.01.2021 TARİHİ İTİBARİYLE SONA ERMİŞTİR

2020/43, 2020/50 ve 2020/72 sayılı Sirkülerlerimizde ayrıntılı bir şekilde açıklandığı üzere, 2020 yılında Türk Ticaret Kanunu’na eklenen geçici maddeyle sermaye şirketlerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar, 2019 net karının ancak %25’ini dağıtabilecekleri, daha önceki yıl karlarını dağıtıma konu edemeyecekleri ve 2020 yılında kâr payı avansı dağıtamayacakları yönünde bir yasal düzenleme yapılmıştı. İlgili maddede verilen üç aylık uzatma yetkisine istinaden Cumhurbaşkanı tarafından ilgili kısıtlamanın süresi 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştı.

Yeni bir yasal düzenleme yapılmaması ve Cumhurbaşkanı’nın da anılan süreyi daha fazla uzatma yetkisi bulunmaması nedeniyle, kâr payı dağıtımındaki bu kısıtlama 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle sona ermiş bulunmaktadır.

Dolayısıyla, yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece, sermaye şirketlerinin 2021 yılında, henüz dağıtılmamış olan 2019 ve önceki dönemlere ilişkin net kârları ile 2020 yılına ait net kârlarını dağıtabilmeleri ve 2021 yılına ilişkin olarak kâr payı avansı ödemesi gerçekleştirmeleri mümkün bulunmaktadır.