Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-018

02 Ocak 2021

2021 YILINDA VERGİDEN MÜSTESNA OLARAK ÖDENEBİLECEK YURTİÇİ VE YURTDIŞI HARCIRAH GÜNDELİKLERİ

Bilindiği gibi, 193 sayılı GVK’nun 40/4, 57/8-c ve 68/3 üncü maddelerinde ticari, zirai ve mesleki faaliyetle ilgili seyahat giderlerinin, yapılan işin önemi ve genişliği ile mütenasip bulunmak ve seyahat maksadının gerektirdiği süreyle sınırlı olmak şartı ile kazançtan indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan GVK’nun 24/2 nci maddesinde de, Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler yani ticari, zirai ve mesleki işletmeler ile kurumlar tarafından, işle ilgili seyahat yapan görevlilere, yemek ve yatmak giderlerine karşılık olarak verilen gündeliklerin vergiden müstesna olduğu belirtildikten sonra, parantez içinde aynen şu hükme yer verilmiştir:

“Bu gündelikler, aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur.”

Bu parantez içi hükümde yer alan “veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa” ifadesinden hareketle, özel sektör firmaları tarafından Devletçe ödenen en yüksek gündelik tutarları kadar vergisiz olarak harcırah gündeliği ödenmesi mümkündür.

Mevcut sistemde en yüksek Devlet memuru olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına verilen harcırahlar, vergisiz olarak ödenebilecek harcırah tutarlarını göstermektedir.

  1. YURT İÇİ SEYAHATLER NEDENİYLE 2021 YILINDA VERGİSİZ OLARAK ÖDENEBİLECEK HARCIRAH GÜNDELİĞİ ( 73,50 TL) :

7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli H Cetveli, Harcırah Kanunu’na göre yurtiçi seyahatler nedeniyle 2021 yılında ödenecek gündelik miktarlarını belirlemektedir. Bu cetvelin I/A-b fıkrasında en yüksek Devlet memuru olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına 2021 yılında yurtiçi seyahatler için 73,50 TL gündelik ödenmesi öngörülmüştür.

Buna göre, özel sektör firmaları personeline ücret seviyesi ne olursa olsun yurtiçi seyahatler nedeniyle, bu tutarda vergiden müstesna harcırah gündeliği ödeyebilecektir. Bu tutarı aşan ödemelerin GVK’nun 24/2’nci maddesi gereğince net ücret ödemesi kabul edilerek vergiye tabi tutulması gerekir.

2. YURT DIŞI SEYAHATLER NEDENİYLE 2021 YILINDA VERGİSİZ OLARAK ÖDENEBİLECEK HARCIRAH GÜNDELİKLERİ:

Bilindiği gibi, devlet memurlarına ödenmesi gereken harcırah gündelikleri

Harcırah Kanunu’nun 34’üncü maddesine istinaden Cumhurbaşkanı Kararları ile belirlenmektedir. Bu konuda son olarak 2062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmış olup, bu Karar ile belirlenen yurt dışı harcırahlar Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Buna göre, özel sektör firmaları, personeline ücret seviyesi ne olursa olsun yurt dışı seyahatler nedeniyle Sirkülerimiz ekindeki tabloda gösterilen miktarlarda vergiden müstesna harcırah gündeliği ödeyebilir. Tabloda gösterilen gündelikler ilk 10 günlük süre için % 50 zamlı olarak ödenebilmektedir. Bu şekilde hesaplanan tutarları aşan harcırah ödemelerinin net ücret ödemesi kabul edilerek gelir vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

3. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNE YAPILAN SEYAHATLER NEDENİYLE VERİLECEK HARCIRAH GÜNDELİKLERİ:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılacak yolculuklarda verilecek gündelik tutarları Harcırah Kanunu’nun 34’üncü maddesine istinaden Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmekte olup, 2021 yılı için henüz bir Karar yayımlanmamıştır. (2020 yılı için geçerli tutar 2062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen 175,20 TL’dir.)

4. HARCIRAH UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR:

İşle ilgili yurtiçi ve yurtdışı seyahat ve ikamet harcamalarının gider yazılması ve vergilendirilmesine ilişkin esaslar 2009/37 sayılı Sirkülerimizde detaylı olarak açıklanmıştır. Bu Sirkülerimizde yurtiçi ve yurtdışı harcırah uygulamasına ilişkin esaslar da yer almaktadır.

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.