Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-017

02 Ocak 2021

SGKSIRK017-221.pdf01.01.2021 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE DEĞERLİ KÂĞIT BEDELLERİ ARTIRILMIŞTIR (66 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği - Değerli Kağıtlar)

210 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 1 inci maddesinde,

"Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler değerli kağıt sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir."

hükmü yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu yetkisine istinaden 1.1.2021 tarihinde yürürlüğe giren Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 66) Değerli Kağıtlar ile Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:64)’ü yürürlükten kaldırmış ve 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2021 yılında uygulanacak satış bedelleirni aşağıdaki gibi tespit etmiştir.

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.