Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-016

02 Ocak 2021

PAY DEFTERİ, YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ İLE GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULMASI KONUSUNDA TİCARET BAKANLIĞI’NA YETKİ VERİLMİŞTİR

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin 7262 Sayılı Kanun” un (RG:31.12.2020/5. Mükerrer) 27. Maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Ticaret Bakanlığı, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılabilir. Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklıdır.”

Yayımı tarihi olan 31.12.2020’de yürürlüğe giren iş bu düzenleme uyarınca, Ticaret Bakanlığı tarafından bahsi geçen defterlerin elektronik ortamda tutulması zorunluluğu getirilebilecektir.

Bu yetki henüz kullanılmamış olmakla birlikte yakın zamanda kullanılması beklenmektedir. Bu suretle defteri kebir ve yevmiye defterlerinden sonra bu üç önemli defterin de elektronik ortama geçirilmesiyle kayıtların değiştirilemezliği sağlanmakta ve kamu idarelerine mükellef kayıtlarının denetimi konusunda daha geniş bir imkân sağlanmaktadır.

Bakanlık tarafından bu yetki kullanılınca değerli okuyucularımızın bilgilerine sunulacaktır.