Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-013

31 Aralık 2020

2021 YILINDA UYGULANACAK GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR (2021/1 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ)

2021/1 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (R.G. 30.12.2020 - 2. Mükerrer) ile 2021 yılında uygulanacak GEKAP tutarları yayımlanmış bulunmaktadır.

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun Ek:11. Maddesi uyarınca her yıl uygulanacak GEKAP tutarları bir önceki yılın yeniden değerleme oranında artırılmaktadır.

Hatırlanacağı üzere maddeden aldığı yetkiyle, 2020 yılı için geçerli tutarlar, 2063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2019 GEKAP tutarları plastik poşetler hariç artırılmaksızın yeniden belirlenmişti (2020/14 sayılı Sirkülerimiz).

Bu defa Cumhurbaşkanı yetkisini kullanmamış ve 2021 yılında uygulanacak GEKAP tutarları 2020 yılı için geçerli yeniden değerleme oranı olan %9,11 oranında artırılmıştır.

Aşağıdaki listede, 2020 yılı ve 2021 yılı için geçerli olan GEKAP tutarları yer almaktadır.

Bu vesileyle “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği(Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)” ile 2020 yılı için altışar ay olarak belirlenen GEKAP beyan dönemlerinin 2021 yılından itibaren üçer ay olacağını, 2020/2. Dönem GEKAP beyannamelerinin iş bu dönemi takip eden ayın son günü olan 31 Ocak tatil gününe geldiği için takip eden 1 Şubat 2021 günü saat 23.59’a kadar elektronik ortamda verilmesi ve aynı sürede ödenmesi gerektiğini hatırlatırız.

 

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.