Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-009

31 Aralık 2020

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE

01.01.2021 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HÂD VE MİKTARLAR

(522 SIRA NO.LU VUK GENEL TEBLİĞİ)  

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 414 üncü maddesinin 3. fıkrasında; “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bilindiği gibi 513 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 2020 yılına ait yeniden değerleme oranı % 9,11 olarak ilan edilmiştir. 

Bu hükümler uyarınca Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115,153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alan hadlerin 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak miktarları 2020 yılında uygulanan tutarların 2020 yılı yeniden değerleme oranında (%9,11) artırılması suretiyle belirlenmiş olup, 522 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği[1] ile ilan edilmiştir.

Bu hadlerin değişiklikten önceki miktarları ile yeni miktarları ekli listede gösterilmiştir.

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.

 


 

 

[1] 29 Aralık 2020 Tarihli ve 31349 (1.Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.