Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-007

31 Aralık 2020

01.01.2021 TARİHİNDEN İTİBAREN MUVAZZAF VE FAHRİ KONSOLOSLUKLARIMIZIN YAPACAĞI İŞLEMLERDEN ALINACAK HARÇLARA İLİŞKİN 87 SERİ NO.LU HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

87 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği (R.G. 29.12.2020 – 1. Mükerrer 31349) ile, Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD Doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak emsaller tespit ve ilan edilmiştir.

Harçlar Kanunu’na bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler, anılan Kanun’un mükerrer 138 inci madde hükmü gereğince, 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 7,88 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.