Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2020-091

30 Kasım 2020

7256 SAYILI KANUNUN VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

2020/085 sayılı Vergi Sirkülerimizde özet olarak açıklandığı üzere,17 Kasım 2020 tarih ve 31307 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması  ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 21. maddesi ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 93’ üncü  maddeyle aşağıdaki konularda düzenlemeler yapılmıştır:

  • Gerçek veya tüzel kişilerin yurt dışında bulunan bazı varlıklarının bildirimi ve Türkiye’ye getirilmesi,
  • Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine ait olup Türkiye’de bulunan, ancak kayıtlarda yer almayan bazı varlıkların vergi dairesine bildirilmesi ve kayda alınması.

    Anılan düzenleme, bu kapsamda bildirilecek varlıklar üzerinden %1 oranında bir vergi ödenmemesi ve tarihlerin farklılığı dışında 7186  sayılı Kanunla 2019 yılında yapılan bir önceki düzenlemenin aynısıdır. Hatta bu yeni düzenleme, yürürlük süresi 30.06.2020 tarihine kadar uzatılmış olan önceki vergi barışının bu defa vergi de alınmaksızın, adeta  5 ay sonra yeniden yürürlüğe sokulması gibidir. Dolayısıyla, önceki düzenlemeye istinaden çıkarılmış bulunan tebliğ ve iç genelgeler yeni düzenleme için de kaynak niteliğindedir. Bu konuda detaylı açıklamalar 2019/73, 2019/77 ve 2019/113 Sayılı Vergi Sirkülerlerimizde  yer almaktadır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.