Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2020-087

17 Kasım 2020

7256 SAYILI KANUNLA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

2020/85  sayılı Sirkülerimizde duyurulduğu üzere, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun)17.11.2020 tarih 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunla 193 sayılı Geliri Vergisi Kanununda yapılan düzenlemeler, bu Sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

  1. OTURDUKLARI EVLERDE İMAL ETTİKLERİ MALLARI İNTERNET VE BENZERİ ELEKTRONİK ORTAMLAR ÜZERİNDEN SATANLARA ESNAF MUAFLIĞI GETİRİLMİŞTİR

Gelir Vergisi Kanunu’nun 9/1-6 maddesine göre elektrik, benzin gibi muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla oturdukları evde ürettikleri ürünleri işyeri açmaksızın veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar halihazırda esnaf muaflığından faydalanabilmektedir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.