Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2020-082

22 Ekim 2020

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOPARKLARDA UZAKTAN ÇALIŞMA SÜRESİ 31 EKİM 2020 TARİHİNE KADAR UZATILDI

2020/44 sayılı Sirkülerimizde belirttiğimiz üzere, 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G. 17.04.2020 – 31102) uyarınca; 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında yapılabilmesine ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin de Bölge dışında yürütülebilmesine; 11.03.2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle (11.07.2020 tarihine kadar) sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebileceği hüküm altına alınmıştı. Ayrıca, Bakanlığa söz konusu süreyi 3 aya kadar uzatmaya (11.10.2020 tarihine kadar) yetki verilmiştir. Bakanlıkta yapmış olduğu duyurular ile 11 Ekim 2020 tarihine kadar ilgili kanunlar kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin belirlenen yüzdesini aşmamak üzere, ilgili personelin uzaktan (evden) çalışmasına izin verilmişti.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.