Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2020-080

16 Ekim 2020

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 2020/1 TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

16.10.2020 tarih ve 31276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'De Değişiklik Yapılmasına Dair 2020/1 Tebliğ ile bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişikliklerin büyük bölümü esas itibariyle 21.08.2020 tarih ve 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da yapılan değişikliklerin, 2012/1 sayılı Tebliğe uyarlanmasından ibarettir. Karar’da yapılan bahse konu değişiklikler 2020/67 sayılı Sirkülerimizle duyurulduğu için Tebliğin bu kapsamdaki değişikliklerine iş bu Sirkülerimizde girilmemiştir.

Tebliğ’de yapılan diğer değişiklikler ise aşağıda belirtilmiştir:

  1. Yatırım teşvik belgesi müracaatında yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken Tebliğ’in 2 no.lu ekinde yer alana bilgi ve belgeler aranırken, Ek 2 deki bilgi ve belge sınırlandırması kaldırılmıştır. Buna göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Ek 2 ile sınırlı olmaksızın gerekli her türlü bilgi ve belge temin edilmesi gerekecektir.

 

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.