Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2020-077

08 Ekim 2020

İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI (YEŞIL) PASAPORT VERILMESINE İLIŞKIN KARARDA DEĞIŞIKLIK YAPILDI

5682 Sayılı Pasaport Kanunu’nun 14 üncü maddesine 6728 Sayılı Kanunla eklenen fıkrayla, ihracatçılara hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesine ilişkin esasları belirleme konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiştir. Bakanlar Kurulu’da bu yetkisini kullanarak, 2017/9962 Sayılı “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar”ı (R.G. 23.03.2017 – 30016) yayımlamıştır. Detaylı açıklamalar, 2017/043 no.lu Sirkülerimizde yapılmıştır.

07.10.2020 tarih ve 31267 sayılı Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanınca 3064 sayılı “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlanmıştır. 3064 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında yapılan değişiklikler özetle şu şekildedir:

  • İhracatçılara Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkındaki Kararda geçen Ekonomi Bakanlığı ifadesi, Ticaret Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.
  • 2019/111 sayılı Sirkülerimizde açılandığı üzere, 7196 Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A) fıkrasının yedinci paragrafında yer alan “iki” ibaresi “dört” şeklinde değiştirilerek, ihracatçılara verilen hususi damgalı pasaportların süresi iki yıldan dört yıla çıkarılmıştır. Bu değişiklik anılan Kanunun yayımı tarihi olan 24.12.2019’da yürürlüğe girmiştir. Söz konusu değişikliğe uygun olarak, 2017/9962 Sayılı Kararda da değişiklik yapılmıştır.
  • Hususi damgalı (yeşil) pasaport alan firma yetkilileri, pasaportun geçerlilik süresi içerisinde hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini kaybetmeleri halinde pasaportu derhal iade etmekle yükümlüdür. İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine on yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilmiyordu. 3064 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yapılan değişiklik ile söz konusu on yıllık süre, dört yıla indirilmiştir.

İhracatçılara verilecek hususi damgalı pasaport uygulamasının detayları için, 2016/47, 2017/43, 2017/46 ve 2017/58, 2019/94 ve 2019/111 sayılı Sirkülerlerimiz incelenebilir.

Saygılarımızla

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.