Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2020-074

30 Eylül 2020

KAMBİYO İŞLEMLERİNDE UYGULANAN BSMV ORANI YÜZDE 1’DEN “BİNDE 2'YE” DÜŞÜRÜLDÜ

Kambiyo muameleleri üzerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) uygulamada “kambiyo muameleleri vergisi” olarak anılmaktadır.

Hatırlanacağı üzere, 2568 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (R.G. 24.05.2020 – 31136) ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV oranı 24.05.2020 tarihinden itibaren binde 2'den yüzde 1’e çıkarılmıştı. Konuyla ilgili detaylı açıklamalar, 2020/51 sayılı Denet Vergi Sirkülerinde yapılmıştır.

30.09.2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3031 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33’üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar) ile kambiyo işlemlerinde uygulanan BSMV oranı, 30.09.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yüzde 1’den BINDE 2’YE düşürülmüştür.

Dolayısıyla, döviz satışı ile fiziki teslimat olmaksızın yapılan altın satış işlemlerinde (bankalar nezdinde açılan altın mevduat ya da yatırım hesaplarında) satış bedeli üzerinden binde 2 oranında BSMV uygulanacaktır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.