Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Teşvik ve Devlet Destekleri 2023-07

24 Nisan 2023

DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜM YATIRIMLARI İLE AR-GE MERKEZLERİNDE GELİŞTİRİLEN ÜRÜNLERE YÖNELİK YATIRIMLAR ÖNCELİKLİ TEŞVİK KAPSAMINA ALINDI

20 Nisan 2023 tarih ve 32169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7108 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile,

“(o) Dijital Dönüşüm Destek Programı: Teknolojik ürün ve çözümlerin işletme süreçlerine entegre edilerek maliyet azaltımı, verimlilik ve kalite artışı, çalışan ve müşteri memnuniyeti gibi sonuçlar elde etmeyi amaçlayan yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından belirlenecek uygulama usul ve esasları kapsamında Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünce yürütülecek olan destek programım,

(ö) Yeşil Dönüşüm Destek Programı: Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla uyumlu, doğal kaynaklan koruyan, iklim ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan, kaynak verimli ve düşük karbonlu üretimi amaçlayan yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından belirlenecek uygulama usul ve esasları kapsamında Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğünce yürütülecek olan destek programını,”

Dijital Dönüşüm Destek Programı ve Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamındaki yatırımlar Öncelikli Yatırım Konuları’na dahil edilmiş olup, 5. Bölge teşviklerinden yararlanabilecektir.  

  • Ar-Ge merkezlerinde yürütülen Ar-Ge projesi kapsamında geliştirilen ürünlerin imalatına yönelik yatırımlar, Öncelikli Yatırım olarak Kabul edilmiş olup, 5. Bölge teşviklerinden yararlanabilecektir. 
  • Tamamen yapay ışık ile fotosentez sağlanan ve üretimin yapıldığı katmanların toplam alanının asgari 1000 m2 olduğu kent tarımı kapsamında kontrollü dikey tarım/sera yatırımları bölgesel yatırımlar arasına eklenmiştir.