Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Teşvik ve Devlet Destekleri 2023-06

13 Mart 2023

DEPREM BÖLGESİNDE BÖLGESEL KALKINMA VE YATIRIM TEŞVİKLERİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ YAYIMLANDI

12.03.2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de 134 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bölgesel Kalkınma ile Yatırım Teşviklerine İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı.

1. Bölgesel Kalkınma Alanında Alınan Tedbirler:

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bölge kalkınma idareleri ve olağanüstü hal ilan edilen iller dışında bulunan kalkınma ajansları olağanüstü hal ilan edilen illerde ekonomik ve sosyal kalkınmaya ilişkin destek programları uygulayabilecektir.

- Kalkınma ajansları, olağanüstü hal ilan edilen iller yararına taşınmazlar hariç kiralama-satın alma yapabilecektir.

2. Yatırım Teşviklerine İlişkin Hükümler:

- Deprem sonrasında afet bölgesi olarak ilan edilen yerlerde yapılan yatırımlar için genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen ve 06.02.2023 itibarıyla yatırım süresi biten ve tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgeleri talep alınmaksızın, süresi devam eden belgeler ise kararnamenin yürürlüğe girmesini takiben 3 ay içinde talep edilmesi halinde yatırım teşvik belgesindeki kayıt ve şartlar aranmadan tamamlanmış sayılacaktır.

- Afet bölgesi olarak ilan edilen bölgelerde yapılmakta olan yatırımlar için bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen belgeler, 3 ay içinde, talep edilmesi halinde belgeye ilişkin desteklerin durdurulması ve yararlanılan desteklerin geri alınmaması suretiyle mevcut haliyle tamamlanmış sayılacaktır.

3. Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Alınan Tedbirler: 

- Afet bölgesi ilan edilen yerler arasından Cumhurbaşkanınca belirlenecek il ve ilçelerde yapılacak yatırımlara ilişkin başvurularda Değerlendirme Komitesi kararı aranmayacaktır.