Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Teşvik ve Devlet Destekleri 2023-05

10 Mart 2023

YATIRIM TEŞVİKLERİNİ DÜZENLEYEN KARARDA DEPREM BÖLGESİNDEKİ YATIRIMLARA VE LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ YATIRIMI TAMAMLAMA VİZESİ İŞLEMİNE YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

10.03.2023 tarihli ve 32128 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 6923 sayılı Karara göre; “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayımlandı. Karara göre;

1. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17.maddesinde belirtilen Öncelikli Yatırım konularına “US-97 kodu 2519.0.04 olan vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolonlar ve transmisyon kolonları üretimine yönelik yatırımlar (depremde hasar önleyici sismik izolasyon cihazı, epoksi kaplı öngerme halatı vb.)” eklenmiştir.

2. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara eklenen Geçici Madde 16 ile;

6/2/2023 tarihinden önce müracaat edilen ve bu tarih itibariyle süresi devam eden, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Sivas ilinin Gürün ilçesindeki yatırımlara ilişkin yatırım teşvik belgelerinin süresi talep alınmaksızın 3 yıl uzatılmıştır. 

3. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara eklenen Geçici Madde 17 ile;

Yukarıda sayılan il ve ilçelerdeki yatırımlar için düzenlenmiş ve 31.12.2024 tarihine kadar düzenlenecek olan yatırım teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda; 

a) 3/2023 ile 3/2025 dönemi vadesine kadar geri ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda, faiz veya kar payı desteği ödemeleri açısından yükümlülüğün yerine getirilmediği yönünde işlem tesis edilmez. Bu tarihlerden sonra yerine getirilmesi durumunda ise yükümlülüğün vadesinde yerine getirildiği kabul edilerek destek ödemesi yapılır.

b) Kullanılan kredinin bakiye kısmının tahsil ile tasfiyesi için kullanılacak ve teşvik belgesinin yatırım süresi içinde aracı kurum tarafından Bakanlığa bildirimi yapılacak olan yeniden finansman kredisi ilave bir kredi olarak değerlendirilmez.

hükümleri getirilmiştir.

4. 24.maddenin 10.fıkrasının birinci cümlesinde yapılan düzenleme ile ; 

Genel teşvik kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimi yatırımlarına sağlanan tamamlama vizesinin, geçici kabul belgesi ve yeminli mali müşavir raporuna istinaden yapılması imkanı, bölgesel teşvik kapsamında desteklenen lisanssız güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimi yatırımları için de getirilmiştir.