Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Teşvik ve Devlet Destekleri 2023-02

10 Ocak 2023

AR-GE VE TASARIM MERKEZİ FAALİYETLERİNİN NİTELİK VEYA NİCELİĞİNDE %20 ARTIŞ SAĞLAYAN İŞLETMELERE KAZANCIN TESPİTİNDE İLAVE İNDİRİM HAKKI SAĞLANMASINA YÖNELİK KRİTERLER YAYIMLANDI

10.01.2023 tarihli ve 32069 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 6652 sayılı Karara göre; Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının kazancın tespitinde indirim konusu yapılmasına karara göre;

a) Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı,

b) Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı,

c) Uluslararası destekli proje sayısı,

d) Ar-Ge merkezlerinde lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı,

e) Tasarım merkezlerinde lisansüstü dereceli tasarımcı sayısının toplam tasarım personeline oranı,

f) Ar-Ge merkezlerinde toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı,

g) Tasarım merkezlerinde toplam tasarımcı sayısının toplam tasarım personeli sayısına oranı,

h) Ar-Ge veya tasarım faaliyeti sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı

göstergelerinden birinde bir önceki yıla göre en az % 20 artış sağlayan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının % 50’si 31.12.2028 tarihine kadar kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılacaktır.